Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber cementbruk a

weber cementbruk a
weber cementbruk a

Egenskaper

  • Bruk för putsning, lagning, slammning och grundning
  • Anpassad för handpåslag
  • Uppfyller AMA Hus brukstyp A

Cementbruk A 0-2 mm är ett torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för putsning och lagning och är även lämpligt som grundningsbruk, slamningsbruk på grundmurar under mark samt kan kombineras med tillsatsmedel utan bieffekter, t.ex. med Weber Vattentätare för att få tätare putsbruk. Cementbruk A  uppfyller fordringarna i HusAMA för brukstyp A.Cementbruk A är anpassad för handpåslag. 

Allmänt

Användningsområde

Bruken används för grundning, putsning i tunna skikt och lagning på betongytor och är även lämplig som slamningsbruk på grundmurar under mark.

Underlag

Betongunderlag

Lagring

ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring

Förpackning

25 kg säck

1000 kg storsäck

Löst, ficka

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Prestandadeklaration

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång Vid putsning behövs ca 10 kg per m² vid putstjocklek 5 mm.  
Mixing
Härdtid
Utbyte ca 14 liter per 25 kg säck  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov ca 4 liter per 25 kg säck  
Vattencementtal ca 0,60  
Tryckhållfasthet
28 dygn C24/30 ( betong ) MPa  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Byggcement  
Ballast Natursand 0-2 mm  
Rekommenderad vattenhalt ca 4 liter per 25 Kg  
Börjar härda ca 4 tim.  
Användningstid ca 2 tim.  
Nötningsmotstånd
Lufthalt 5-8 %  
Sammansättning C 100/300  
Frostbeständighet Ja Ej salt miljö

Instruktioner

Blandning

Bruken blandas maskinellt med ca 4 liter vatten per 25 kg vilket ger ca 14 liter användningsfärdigt bruk. Vid putsning behövs ca 10 kg per m2 vid 5 mm putstjocklek. Färdigt bruk bör användas inom ca två timmar. Blandning görs med frifallsblandare, planblandare eller snabblandare.

Förbehandling

Väggytorna ska rengöras noggrant från damm, ev. formolja och andra föroreningar. Förvattna.
Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas.

Applicering

Bruket läggs normalt på dagen efter grundningen. Det kan slås på med slev eller dras på med skånska.
Om ytan ska avfärgas med en putsfärg ska den utskurade ytan ha en jämn struktur, det går bra att filta.

Efterbehandling

Bruket ska hållas fuktigt i minst tre dygn

Praktiska tips

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Om det finns risk för temperaturer under +5 C får putsning inte ske utan att först vidta vinteråtgärder.                                           

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: lagras torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: härdas till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: används som fyllnadsmassa.

Lagring

ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.