Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber cementbruk a anl

CEMENTBRUK A ANL

weber cementbruk a anl
weber cementbruk a anl

Egenskaper

  • Anläggningsbruk för putsning och murning
  • Används där anläggningscement behövs alternativt är ett krav
  • Uppfyller AMA Hus brukstyp A

Cementbruk A Anl är ett torrbruk baserat på anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för putsning och murning i murbruksklass A samt diverse andra ändamål. Cementbruk A Anl uppfyller fordringarna i HusAMA för brukstyp A.

Allmänt

Användningsområde

Cementbruk A Anl är genom sin bassammansättning lämplig för ett flertal användningsområden samt kan kombineras med tillsatsmedel utan bieffekter, t.ex. med Weber Vattentätare för att få tätare putsbruk. Cementbruk A Anl är avsett att användas vid murning av t.ex. betongblock, natursten och glasbetongblock och vid putsning som t.ex. tunngrundningsbruk, slamningsbruk och höghållfast grovbruk och till diverse mindre gjutningsarbeten.
Cementbruk A Anl innehåller Anläggningscement och används när ett lågalkaliskt, sulfatbeständigt cementbruk önskas, t.ex. som läggningsbruk för keramiska plattor eller på Ytong.
Cementbruk A Anl rekommenderas för att undvika risken för alkalikiselreaktioner eller vid betonglagningar där man eftersträvar en färgnyans liknande Anläggningsbetong.

Lagring

ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring

Förpackning

25 kg

1 ton

Lös, ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Vid murning av betongblock 40 x 20 x 16,5 cm, behövs ca 50 kg/m².
Vid putsning behövs ca 18 kg/m² vid putstjocklek 10 mm.

 
Utbyte ca 14 liter per 25 kg säck  
Rekommenderad skikttjocklek 5-30 mm  
Vattenbehov ca 4 liter per 25 kg säck  
Vattencementtal ca 0,60  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass Hållfasthetsklass; betong (plastisk konsistens) K24/30  
28 dygn >30 MPa  
Bindemedel Anläggningscement  
Ballast Natursand 0-4 mm  
Börjar härda ca 4 tim.  
Användningstid ca 2 tim.  
Vintertillsats Nej  
Lufthalt ca 3 %  
Sammansättning C 100/300  
Frostbeständighet Ja SS 137244 ( ej salt miljö )

Instruktioner

Blandning

Cementbruk A Anl blandas maskinellt 5 minuter med ca 4 liter vatten per 25 kg och ger ca 14 liter användningsfärdigt bruk. Inga ytterligare tillsatser krävs.
Blandning görs med frifallsblandare, planblandare eller snabblandare.

Observera

Högre vidhäftning, större ythållfasthet och mindre risk för sprickbildning uppnås då Weber Vidhäftare tillsätts.
För tillverkning av vattentätt putsskikt tillsätts Weber Vattentätare. Vid vattengenombrott fungerar Cementbruk A Anl + Weber Vattenstopp som effektivt stopp av vattenflödet.
Se respektive produktblad.

Vid lägre temperatur än +5°C eller då det finns risk för minusgrader under första dygnen, blanda Weber Frostskydd (0,3 liter/25 kg). Vid låga temperaturer måste normala vinteråtgärder i form av uppvärmning etc. ändå vidtas.
Utan Frostskydd avstannar bindningen och hårdnandet i bruket vid temperaturer under +5°C. Eftersträva ett bruk med temperatur +20°C.
Se även produktblad för Weber Frostskydd.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: lagras torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: härdas till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: används som fyllnadsmassa.

Lagring

ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.