Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber sprutbetong reduce 8

weber sprutbetong reduce 8
weber sprutbetong reduce 8

Egenskaper

  • Reducerad återstuds
  • Tryckhållfasthet 70 MPa
  • Ballaststorlek 0-8 mm
  • Frostbeständig

Sprutbetongen är i första hand avsedd för betongsprutning med torrsprutmetoden. Sprutbetong Reduce innehåller tillsatsmedel för att få reducerad återstuds.

Allmänt

Användningsområde

Sprutbetong används för inklädnad av tunnlar, förstärkning av pelare, balkar och plattor samt reparationer av kajer, kraftverksdammar, broar, tunnlar, vattentorn, silos, fasader eller andra betongkonstruktioner.
Sprutbetong används, blandas och sprutas med lämplig utrustning. Yrkesvana och noggrannhet krävs för alla typer av sprutbetongarbeten.

Lagring

Ca 12 mån vid torr förvaring

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångBeroende på underlag, skikttjocklek och sprutteknik. Ca 30 kg/m²/cm är ett bra riktvärde. Återslaget är inräknat.
VattenbehovRegleras i sprutan
VCTCa 0.35
Tryckhållfasthet28 dygn >70 MPa EN 12390 (Sprutad)
Minsta draghållfasthet pågjuten yta1,5 MPa
Kemiska egenskaper 
BindemedelPortlandcement (Anläggningscement) 
BallastNatursand 0-8 mm
SammansättningC100/350
BeständighetFrostbeständig (salt miljö) SS 13 72 44
FrostbeständighetJa, SS 13 72 44
  

 

Instruktioner

Blandning

Vid torrsprutning tillsätts erforderligt vatten i en vattenring, placerad i munstycket vid slangmynningen.
För att minska spill, återstuds, damm och förbättra beständighet och vidhäftningsegenskaperna, bör förvätning av torrbruket göras. Detta kan ske genom att tillsätta vatten i ytterligare en vattenring placerad ca 3,5 m före munstycket, alternativt använda en automatblandare eller planblandare. Det förfuktade materialet bör ha ett vct kring 0,25. Den slutliga vattenmängden bestäms av sprutoperatören så att betongmassan får optimal konsistens.

Förbehandling

Berg skrotas, vattenläckage dräneras eller tätas med t ex Weber Vattenstopp alt. Fuktstopp eller genom injektering. Lös, dålig eller karbonatiserad betong avlägsnas. Rengöring utförs med vatten och tryckluftsspolning. Eventuell olja avlägsnas med avfettningsmedel. Löst gammalt betongspill avlägsnas genom bilning, sandblästring, stålborstning eller dylikt. Bilningen bör göras med försiktighet så att inga nya skador uppstår. Rengöring bör utföras uppifrån och nedåt. Efter rengöring med vatten skall berg- eller betongytor torka till så att de vid sprutningen är svagt sugande. Förvattning erfordras normalt inte. Råa uppruggade ytor ger bäst vidhäftning.

Applicering

Sprutning skall ej göras på ytor med lägre temperatur än +5°C. Munstycket skall under sprutning hållas så vinkelrätt som möjligt mot den yta som skall sprutas och på ett avstånd av 0,5-1,0 meter från denna. Viktigt är emellertid att tryckluft och återslagsmaterial har helt fritt utlopp åt alla sidor. Sprutning på vertikala ytor skall normalt göras nedifrån och uppåt. Fördjupningar i ytan skall i första hand fyllas.
Tjockare påslag än fem cm bör ej göras. Uppehåll mellan två påslag skall vara till-
räckligt långt för att det första skall kunna bära det efterföljande skiktet. Tiden bör under normala förhållanden inte överstiga ett dygn.

Efterbehandling

Undvik snabb uttorkning. Eftervattning kan erfordras och därefter påförs Weber Krympspärr för att få maximal ythållfasthet och beständighet. Ovanstående uppgifter är vägledande och då bl a arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten på levererad vara.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 12 mån vid torr förvaring

Kvalitetskontroll

Sprutbetong Reduce 0-4 är CE-märkt enligt EN 1504-3. Se bifogad CE-deklaration.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.