Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 965 tbs-bruk anl

weber rep 965 tbs-bruk anl
weber rep 965 tbs-bruk anl

Egenskaper

TBS Bruk är en torrbetonggrupp som kan levereras i flera olika typer och avsedd att användas endast tillsammans med Weber torrbetongsprutor, TBS 44 eller TBS 88. TBS Bruk är speciellt utvecklat för att tillsammans med sprutorna vara ett högklassigt betongreparationskoncept, där omfattningen på reparationen är begränsad till storlek.

Allmänt

Användningsområde

Då möjligheten finns att välja mellan olika bindemedel, SH och Anläggningscement, tillåts ett stort användningsområde.
- TBS Bruk används vid betongrenoveringsarbeten men passar givetvis även i nyproduktion.
- TBS Bruk används på såväl vertikala ytor som horisontella underytor. På grund av återslaget vid påförande bör sprutning av golv undvikas.
- TBS Bruk används för betongrenoveringar av t ex pelare, balkonger, trappor, brodetaljer som kantbalkar, bassänger, valvtak mm.
- TBS Bruk används för att utöka betongtäckskiktet på befintliga konstruktioner vid
t ex pappersbruk, reningsverk, badanläggningar, betongskorstenar och fasader.

TBS Bruk sprutas med TBS 44 eller TBS 88. Yrkesvana och noggrannhet krävs för alla typer av sprutbetongarbeten.

Lagring

Ca 12 mån vid torr förvaring

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Beroende på underlag, skikttjocklek och sprutteknik.

30-35 kg/m2/cm är ett bra riktvärde.

Återslaget är inräknat.

 
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov Regleras i sprutan  
Vattencementtal Ca 0,35  
Tryckhållfasthet
28 dygn >60 MPa EN 12390 Sprutad
Böjdraghållfasthet
Vidhäftning
Vidhäftning
Dragvidhäftningshållfashet
Krympning
Delta L kurva
Fysikaliska egenskaper
Densitet
Kemiska egenskaper
Kemiska egenskaper
Bindemedel Portlandcement (Anläggningscement)  
Ballast Natursand 0-2 mm  
Sammansättning C 100/300  
Beständighet Sulfatbeständig  
Frostbeständighet Ja SS 13 72 44
Värmetekniska egenskaper

Instruktioner

Blandning

Vid den s k torrsprutningsmetoden tillsättes erforderligt vatten i en vattenring, placerad i munstycket vid slangmynningen. Förfuktning av materialet är inte möjlig med denna metod och utrustning.

Förbehandling

Lös, dålig eller karbonatiserad betong avlägsnas. Rengöring utföres med vatten och tryckluftsspolning. Eventuell olja avlägsnas med avfettningsmedel. Löst gammalt betongspill m m avlägsnas genom bilning, sandblästring, stålborstning eller dylikt.
Bilning bör göras med försiktighet så att inga nya skador uppstår. Rengöring bör utföras uppifrån och nedåt. Efter rengöring med vatten skall betongytan torka till så att den vid sprutningen är något sugande. Förvattning erfordras normalt ej. Råa uppruggade ytor ger bäst vidhäftning.

Applicering

Sprutning skall ej göras på ytor med lägre temperatur än +5°C. Munstycket skall under sprutning hållas så vinkelrätt som möjligt mot den yta som skall sprutas och på ett avstånd av ca en halv meter från denna. Viktigt är emellertid att tryckluft och återslagsmaterial har helt fritt utlopp åt alla sidor. Sprutning på vertikala ytor skall normalt göras nedifrån och uppåt. Fördjupningar i ytan skall i första hand fyllas.
Vid eventuella oklarheter om användningen, kontakta oss på Weber. Ovanstående uppgifter är vägledande och då bl a arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten på levererad vara.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 12 mån vid torr förvaring

Kvalitetskontroll

REP 965 är CE-märkt enligt EN 1504-3. Se bifogad CE-deklaration.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.