Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 955 sprutbetong Anl 0-4 C100/300

weber rep 955 sprutbetong Anl 0-4 C100/300
weber rep 955 sprutbetong Anl 0-4 C100/300

Egenskaper

  • Sprutbetong är en torrproduktgrupp som enligt överenskommelse kan levereras med ett stort antal recepturer, t ex olika cement, cementhalter, ballaststorlek samt med fiber av stål eller plast.

Sprutbetongen REP 955 är i första hand avsedd för betongsprutning med torrsprutmetoden, med eller utan förfuktning. REP 955 är baserad på anläggningscement och innehåller plastfiber. REP 955 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3

Allmänt

Användningsområde

Sprutbetong används för inklädnad av tunnlar, förstärkning av pelare, balkar och plattor samt reparationer av kajer, kraftverksdammar, broar, tunnlar, vattentorn, silos, fasader eller andra betongkonstruktioner.
Sprutbetong används, blandas och sprutas med lämplig utrustning. Yrkesvana och noggrannhet krävs för alla typer av sprutbetongarbeten.

Ytterligare information

REP 955 är tack vare sin relativt låga resistivitet lämpligt lagningsmaterial för betong eller inbäddningsmaterial för nät i samband med katodiskt skydd.

Innehåller Plastfibrer som motverkar spjälkning av betongen vld eventuell brand.

Lagring

Ca 12 mån vid torr förvaring

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Defenition Värde / enhet Referens
Materialåtgång Beroende på underlag, skikttjocklek och sprutteknik.
Ca 30 kg/m²/cm är ett bra riktvärde. Återslaget
är inräknat.
 
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov Regleras i sprutan  
Vattencementtal Ca 0,35  
Hållfasthet
28 dygn >60 MPa EN 12390-3
Reparationsklass R4 EN 1504-3
Vidhäftning >2 Mpa EN 1542
Densitet Ca 2500 kg/m3 EN 12190
Elastisitetsmodul > 20 Gpa EN 13412
Bindemedel Anläggningscement  
Cementtyp och klass Cem I 42,5N/MH/SR3/LA EN 197-1
Ballast Natursand 0-4 mm  
Sammansättning C 100/300  
Fibrer  6 mm ,pollyproppylen  
Frostbeständig Mycket god SS 13 72 44, 3A
Exponeringsklass X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 EN 206
Resestivitet 9150Ωcm Våtlagrade
Övriga tekniska data:se prestandadeklaration DoP-SE-0076

Instruktioner

Blandning

Vid den s k torrsprutningsmetoden tillsättes erforderligt vatten i en vattenring, placerad i munstycket vid slangmynningen.
För att minska spill, återstuds och dammproblem, samt att förbättra beständighet och vidhäftningsegenskaperna, bör förfuktning av torrbruket göras. Detta kan ske genom att tillsätta vatten i ytterligare en vattenring placerad ca 3,5 m före munstycket, alternativt använda en automatblandare eller planblandare som förfuktare. Det förfuktade materialet bör ha ett vct kring 0,25. Den slutliga vattenmängden bestäms av sprutoperatören så att betongmassan får optimala egenskaper.

Förbehandling

Berg skrotas, vattenläckage dräneras eller tätas med t ex Weber Vattenstopp alt. Fuktstopp eller genom injektering. Lös, dålig eller karbonatiserad betong avlägsnas. Rengöring utförs med vatten och tryckluftsspolning. Eventuell olja avlägsnas med avfettningsmedel. Löst gammalt betongspill m m avlägsnas genom bilning, sandblästring, stålborstning eller dylikt. Bilningen bör göras med försiktighet så att inga nya skador uppstår. Rengöring bör utföras uppifrån och nedåt. Efter rengöring med vatten skall berg- eller betongytor torka till så att de vid sprutningen är något sugande. Förvattning erfordras normalt ej. Råa uppruggade ytor ger bäst vidhäftning.

Applicering

Sprutning skall ej göras på ytor med lägre temperatur än +5°C. Munstycket skall under sprutning hållas så vinkelrätt som möjligt mot den yta som skall sprutas och på ett avstånd av 0,5-1,0 meter från denna. Viktigt är emellertid att tryckluft och återslagsmaterial har helt fritt utlopp åt alla sidor. Sprutning på vertikala ytor skall normalt göras nedifrån och uppåt. Fördjupningar i ytan skall i första hand fyllas.
Tjockare påslag än fem cm bör ej göras. Uppehåll mellan två påslag skall vara till-
räckligt långt för att det första skall kunna bära det efterföljande skiktet. Tiden bör normalt ej överstiga ett dygn.

Efterbehandling

Undvik snabb uttorkning. Eftervattning kan erfordras och därefter påförs Weber Krympspärr eller Weber membranhärdare för att få maximal ythållfasthet och beständighet.
Vid eventuella oklarheter om användningen, kontakta oss på Weber. Ovanstående uppgifter är vägledande och då bl a arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten på levererad vara.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 12 mån vid torr förvaring

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.