Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber danfogsand

weber danfogsand
weber danfogsand

Egenskaper

  • Ogräshämmande fogsand
  • För betong-, natursten
  • Två kornstorlekar

Weber Danfogsand består av näringsfattiga sandtyper samt additiv och tillverkas i två kornstorlekar. Herrgårdssand 0-1,5 mm, Allround sand 0-3,5 mm.

Allmänt

Användningsområde

Weber Danfogsand har en hämmande effekt på ogräs som växer i fogar mellan plattor av betong eller naturstensbeläggningar. Används till största delen vid nyanläggning.
Fogsanden är inte lämplig för användning på porösa stenar som tegel eller klinker. Weber Danfogsand kan också användas till uppfräschning av gamla fogar, se arbetsbeskrivning.

Herrgårdssand passar bäst till områden med byasten och andra typer av beläggningar med smala fogar. Allroundsand passar bäst till beläggningar av betongsten med fogfals samt natur- och markstensbeläggningar. Kornkurvan och innehållet av fin del följer gällande förordningar, detta ger en fogsand med bra stabilitet och täthet.

Förpackning

Herrgårdssand, 20 kg
Allround, 25 kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Ca 3 kg / m² vid Byasten

Ca 5 kg / m² vid Betongsten med fogfals

Ca 20 kg / m² vid Kullersten

Dessa åtgångar är endast riktvärden. Fogsandsförbrukningen beror på typ av beläggning och genomsnittlig fogbredd.

Mixing
Härdtid
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Nötningsmotstånd

 

Instruktioner

Applicering

Före fyllningen blandas fogsanden med en spade eller dylikt för att säkerställa att kornen fördelas jämt.
Det är väldigt viktig att fylla fogen ordentligt.
Vid komprimering av stenarna så komprimeras även fogarna, överlappa med 50% både på längden och bredden för att få en bra komprimerad fogsand.
Arbetet ska avslutas med efterfyllning av fogarna samt en efterföljande borstning.
Gamla fogar: Det är mycket viktigt att rengöra så längt ner som möjligt från ogräs, minst ett djup som motsvarar plattans tjocklek. Spola fogen med vatten, (ej högtryckstvätt) för att få bort allt organiskt material från fogen. Fogen måste vara helt ren innan fogsanden fylls i fogen.Fogsanden har endast liten effekt på gammalt ogräs som fått fäste under beläggningen eller i den del av fogen där ogräs ev inte tagist bort. För att undvika att gammalt ogräs får fäste och börja gro under Fogsanden kan man med fördel använda en gasbrännare eller dylikt.
Efter en grundlig rengöring fylls de tomma fogarna med Fogsand. Beläggningen ser mycket bättre ut och blir mer lättskött i framtiden.
 

Efterbehandling

Vi rekommenderar att årligen rengöra fogar från lera, jord och dylikt. Efterfyll på de ställen där fogsanden sjunkit ner eller försvunnit. Fogfyllningen ger positiv effekt på beläggningen.

Observera

Efter utfört arbete är det lämpligt att efterfylla fogen efter några veckor, sättningar orsakat av t ex regnvatten.
Om det med tiden uppstår större sättingar av sanden i fogarna kan det om fogarna inte efterfylls lägga sig smuts, jord m.m. i fogen. Detta ökar möjligheten för ogräsväxt samt spridning av mossa.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer