Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 990 betongskydd

weber rep 990 betongskydd
weber rep 990 betongskydd

Egenskaper

  • CE-märkt enligt EN 1504-2 Ytskydd för betong
  • Skydd mot inträngning (1:3)/ Fuktkontroll (2:2)/ Minskning av betongens elektriska ledningsförmåga (8:2)
  • Slamma för porfyllnad och ytslamning
  • Frostbeständig
  • Kan sprutas.

Elastisk slamningsmassa, 2-komponent, Grå.

Betongskydd är en ljusgrå tvåkomponents elastisk cement/polymerbaserad slamningsmassa. Produkten levereras med en pulverdel, Komponent A och en vätskedel Komponent B. Betongskydd är mycket elastisk vid temperatur ned till -20°C och har mycket goda spricköverbryggande egenskaper. Betongskydd är vattentät men diffusionsöppen och har mycket högt motstånd mot CO2 inträngning.

Allmänt

Användningsområde

Betongskydd används på betong och stål och lämpar sig som tätande och spricköverbryggande skikt. Används som skydd på broar, balkonger och terasser för att hindra karbonatisering och inträngning av vatten och salter. Betongskydd är mjuk och därför ej lämplig till golv. Rep 995 Ytbeläggning HE är lämplig till golv med lättare trafik.
Betongskydd kan användas som slutlig yta, t ex borstad, kvastad, spacklad eller sprutad struktur. Struktur görs i skikt 2 eller påförs i ett tredje skikt med önskad struktur. Målning på Betongskydd kan göras med färg lämplig för elastisk puts enligt resp. färgfabrikants anvisningar, t ex Weber Mineralux Betongfärg.

Underlag

Betong, stål

Lagring

Lagringstiden för Komponent A på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt.
Lagringstiden för Komponent B är ca 12 månader. Förvaras frostfritt.

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångKomponent A 25 kg + Komponent B 8,5 liter, ger ca 20 liter färdig massa. Färdigt skikt, 3-5 kg/m² räknat på Komponent A. 
Appliceringstemperatur> 5 ºC 
Rekommenderad skikttjocklekCa 2 mm (max 3 mm) 
Användningsområde
För utomhusbrukJa 
VattenånggenomsläpplighetVattenång. S d <5 m 
AnvändningstidCa 1 timme vid +20° C 
Våt volymviktCa 1800 kg/m³ 
VattentäthetMycket hög. Bättre än för mycket högvärdig betong. 
FrostbeständighetJaSS137244

Instruktioner

Blandning

Öppna dunken med vätskan (Komponent B) och häll över den i ett blandningskärl. Tillsätt pulvret (Komponent A) försiktigt under omrörning. Använd en långsamtgående borrmaskin (300-600 varv/min) med blandarvisp. Normal blandningtid är 4-5 minuter. Massan skall då få en lös tixotrop konsistens. Den skall vara homogen och helt utan
klumpar. Vid blandning till styvare konsistens för användning till porfyllning minskas Komponent B med 15-20%. Mängden Komponent A+B är anpassade till varandra. Behöver konsistensen justeras görs detta med Komponent A eller B eller med en mindre mängd vatten.

Förbehandling

Underlaget skall rengöras före påföring. Alla ytor skall vara fria från olja, fett, rost, cementslam, gamla löst sittande behandlingar och lösa partiklar. Sugande underlag förvattnas. De skall vara lätt sugande när första skiktet Betongskydd påförs. Större repor, porer och andra små skador repareras och fylls med Weber Betoheft eller Betongskydd minst 1 dygn före slamningen. Betongskydd används då i styvare konsistens.

Applicering

Betongskydd påförs i två skikt med pensel, roller eller spruta, ca 1 mm per gång. Andra strykningen påförs när första strykningen har styvnat tillräckligt för att tåla en ny strykning, normalt efter 3-6 timmar. Det bör inte gå mer än 24 timmar mellan strykningarna. Applicering bör aldrig ske då det är fara för regn eller frost inom de närmaste dygnen efter påföringen. Massan skall aldrig användas vid temperaturer under +5°C eller på ytor utsatta för starkt solsken.
Verktyg som används till blandning och applicering, skall rengöras med vatten innann massan torkat. Eventuell nedsmutsning måste tas bort omedelbart. Härdad massa har mycket god vidhäftning och borttages mekaniskt.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstiden för Komponent A på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt.
Lagringstiden för Komponent B är ca 12 månader. Förvaras frostfritt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.