Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 976 reparationsbruk fin snabb

weber rep 976 reparationsbruk fin snabb
weber rep 976 reparationsbruk fin snabb

Egenskaper

  • Lagning upp till 5 mm
  • Snabb tillstyvnad
  • Korta lagningstider.

Rep 976 är ett snabbhärdande, cementbaseat och polymermodifierat fint reparationsbruk lämpligt för att jämna ut betongytor och göra ytstruktur före en ev. ytbehandling. Rep 976 ingår i Webers system för betong- reparationer. Se även produktblad på Rep 06 och Rep 26.

Allmänt

Användningsområde

Rep 976 användes vid lagning av betong där snabb hållfasthet och korta lagningstider eftersträvas. Rep 976 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus. Rep 976 är avsett för lagning av betong i skikttjocklekar 1-5 mm.

Underlag

1. Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, gjuthud och färg avlägsnas. Stålglättade och andra släta betongytor uppruggas.

2.Större håligheter lagas upp med Rep 26 Snabb som tillåts härda minst 2 timmar innan fortsatt lagning med Rep 976.

Lagring

Ca 24 månader vid torr förvaring.

Förpackning

10kg hink

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång Ca 2 kg per m² och 1 mm tjocklek.  
Tillsatsmedel Plastdispersion  
Vattenbehov 1,45 - 1,61 lit/10 kg  
Vattencementtal < 0,65  
Tryckhållfasthet
1 dygn 6 ( 6 tim 5 )  
7 dygn > 20 MPa  
28 dygn > 25 MPa  
Vidhäftning
Vidhäftning Mot betong > 0,8 MPa  
Bindemedel Specialcement  
Ballast Natursand 0 - 0,5 mm  
Börjar härda ca 45 min  
Användningstid ca 30 min vid +20 °C  
Vattentät Ja  
Vattentäthet CO 2-inträngning: Hög täthet, motsvarar betong C40/50.  
Lufthalt ca 7 %  
Frostbeständighet Ja SS 13 72 44

Instruktioner

Blandning

Rep 976 blandas maskinellt (borrmaskin med visp eller planblandare) ca 4 minuter med 1,45- 1,6 liter vatten per hink om 10 kg, vilket ger ca 5,0 liter användningsfärdigt lagningsbruk. Blanda pulvret i vattnet. Blandas ej bruket maskinellt kan bl.a frostbeständigheten påverkas negativt.

Applicering

Rep 976 påförs t.ex med spackel med tjockleken 1-5mm och ytan efterarbetas för att få önskat utseende och struktur

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst, värmestrålning, etc. Vid risk för snabb uttorkning rekommenderas skyddstäckning med t.ex plastfolie, alternativt några dygns eftervattning. Därefter bör betongytorna behandlas med Weber Krympspärr för att minska risken för sprickor, alt. utförs målning med färg lämplig för betong t. ex Weber:s Mineralux Betongfärg. Slutbehandling kan också göras med Rep 990 Betongskydd eller Rep 995 Kulör Ytbeläggning, (se produktblad).

Observera

Vinterhantering
Vid lägre temperatur än +5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Vid risk för lägre temperatur de närmaste dygnen, avrådes från att påbörja lagning om ej skyddsanordningar såsom inklädnad och uppvärmning kan åstadkommas.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 24 månader vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.