Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 932 Anläggningsbetong 0-12 mm

weber rep 932 Anläggningsbetong 0-12 mm
weber rep 932 Anläggningsbetong 0-12 mm

Egenskaper

  • Högvärdig gjutningsbetong från 50 mm
  • Anläggningscement
  • Mycket god saltfrostbestädighet.
  • Hög hållfasthet

Anläggningsbetong 0-12 mm är en torrprodukt innehållande Anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Är beständig i sulfathaltig miljö och ger i hårdnat tillstånd mycket god saltfrostbeständighet. Tryckhållfasthet C50/60 vid lättflytande konsistens. REP 932 ingår i webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Allmänt

Användningsområde

Anläggningsbetong används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong. T ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Anläggningsbetongen finns i två varianter, med ballast 0-4 mm resp. 0-12 mm. 0-12 används främst vid gjuttjocklekar >50 mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande C28/35.

Ytterligare information

Betongen är tack vare sin relativt låga resestivitet lämpligt lagningsmaterial för betong eller inbäddningsmaterial för nät i samband med katodiskt skydd.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Bulk, ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Definition Värde/enhet Referens
Materialåtgång Ca 20 kg per m² och 10 mm tjocklek  
Appliceringstemperatur > 5 ºC  
Utbyte Ca 13 liter per 25 kg säck  
Rekommenderad skikttjocklek >50 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov Ca 1,9 liter / 25 kg säck  
Vattencementtal 0,38  
Hållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C50/60 EN 206-1
Tryckhållfasthet 28 dygn > 56 MPa EN 12190
Vidhäftning 28 dygn > 2Mpa EN 1541
Böjdraghållfasthet > 8 Mpa EN 1015-11
Fysikaliska egenskaper
Elastisitetsmodul  >20 Gpa EN 13412
Densitet ca 2300 kg/m3 EN 12190
Bindemedel Anläggningscement  
Cementtyp och klass Cem I 42,5N MH/SR3/LA EN 197-1
Ballast Natursand 0-12 mm  
Börjar härda Ca 6 tim  
Användningstid Ca 30 min  
Vattentät Ja SS 137214
Lufthalt Ca 5-8 % EN 1015-7
Konsistensklass S4 EN 206-1
Exponeringsklass X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 EN 206-1
Frostbeständighet Mycket God SS 13 72 44 (salt miljö)
Resesivitet 13000Ωcm våtlagrade
Övriga tekniska data: se prestandadeklaration DoP-SE-0074

Instruktioner

Blandning

Anläggningsbetong 0-12 mm blandas maskinellt 5 minuter med ca 1,9 liter vatten per säck om 25 kg, varvid erhålles ca 13 liter betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare eller borrmaskin/visp.

Förbehandling

Vid gjutning mot eller på gammal betong då vidhäftning erfordras, skall följande iakttas:
1. Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs e dyl Stålglättade och andra släta ytor uppruggas.
2. Senast dagen före gjutning vattnas underlaget rikligt. Vid pågjutningen skall underlaget vara svagt sugande.
3. Vattenbilad betong och upphuggna råa betongytor behöver ej slammas. Normala betongytor slammas med Weber betoheft ANL.
Mycket släta och hårda ytor kan fordra epoxiprimning.

Applicering

Blanda Anläggningsbetongen. Fyll formar. Vid större tjocklekar kan lättare  komprimering behövas för varje skikt om 30 cm. Använd i första hand slank vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd ”vibrobalk” eller ”vibrobrygga”.
Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.

Efterbehandling

På grund av Anläggningsbetongens låga vattencementtal skall härdning med vatten eller skydd mot tidig fuktavgång från betongen göras genast. Skall ingen efterbehandling såsom målning etc göras kan Weber Protect Membranhärdare påföras ytan omgående. Om ytan skall efterbehandlas påförs Weber Krympspärr, som ej är filmbildande, dagen efter eller då vattning avslutats eller plastfolie borttagits.
OBS! Efterhärda ej med vatten vid risk för minusgrader.

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten.
Beakta även gjutningar mot kalla betongytor. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Gjutningar får ej utsättas för frost innan betongen erhållit en hållfasthet motsvarande 5 MPa.
Efterhärda ej med vatten vid risk för minusgrader.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR.
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.