Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 920 Reparationsbetong 0-4 mm

weber rep 920 Reparationsbetong 0-4 mm
weber rep 920 Reparationsbetong 0-4 mm

Egenskaper

  • Högvärdig reparationsbetong för gjutning upp till 50 mm.
  • God saltfrostbestädighet.
  • Lättflytande konsistens

Reparationsbetong 0-4 mm är en torrprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd mycket god saltfrostbeständighet.Tryckhållfasthet i lättflytande konsistens C40/50.

Allmänt

Användningsområde

Reparationsbetong används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong, t ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Reparationsbetong finns i två varianter, med ballast 0-4 mm och 0-12 mm,  REP 922 (se separat produktblad). 0-4 används främst i skikttjocklekar 10-50 mm. 0 - 12 mm >50 mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande K35. Genom sin lättflytande konsistens är Reparationsbetong speciellt lämplig vid tät armering.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt.

Förpackning

25kg säck

1000kg storsäck

Löst, ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Definition Värde / enhet Referens
Materialåtgång 20 kg per m² och 10mm tjocklek  
Appliceringstemperatur > 5 ºC  
Utbyte Ca 13 liter per 25 kg säck  
Rekommenderad skikttjocklek 15-50 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov Ca 2,1 liter/25 kg  
Vattencementtal < 0,38  
Hållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C40/50 EN 206
Tryckhållfasthet 28 dygn > 50 MPa EN 12190
Vidhäftning  > 2 Mpa EN 1542
Böjdraghållfasthet  > 8 Mpa EN 1015-11
Fysikaliska egenskaper
Elastisitetsmodul >20 Gpa EN 13412
Densitet Ca 2200 kg/m3 EN 12190
Bindemedel Portlandcement  
Cementtyp och klass Cem II/ A-V 52,5 N EN 197-1
Ballast Natursand 0-4 mm  
Börjar härda Ca 6 tim  
Användningstid Ca 30 min  
Vattentät Ja SS 137214
Lufthalt Ca 5-8 % EN 1015-7
Konsistensklass S4 EN 206
Frostbeständighet Mycket God SS 13 72 44 (salt miljö)
Exponeringsklass X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 EN 206
Övriga tekniska data: se prestandadeklaration DoP-SE-0070

Instruktioner

Blandning

Reparationsbetong 0-4 mm blandas maskinellt 5 minuter med ca 2,1 liter vatten per säck om 25 kg, varvid erhålles ca 13 liter betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare eller borrmaskin/visp.

Förbehandling

Vid gjutning mot eller på gammal betong då vidhäftning erfordras, skall följande iakttagas.
1. Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs e dyl. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas.
2. Senast dagen före gjutning vattnas underlaget rikligt, vid pågjutningen skall underlaget vara svagt sugande.
3. Vattenbilad betong och upphuggna råa betongytor behöver ej slammas. Normala betongytor slammas med Weber Golvslamningsbruk. Mycket släta och hårda ytor kan fordra epoxiprimning.

Applicering

Blanda Reparationsbetongen. Fyll formar. Vid större tjocklekar skall komprimering utföras för varje skikt om 30 cm. Använd i första hand slank vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd ”vibrobalk eller ”vibrobrygga”. Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.

Efterbehandling

På grund av Reparationsbetongens låga vattencementtal skall härdning med vatten eller skydd mot tidig fuktavgång från betongen göras genast. Skall ingen efterbehandling såsom målning etc göras kan Weber Protect Membranhärdare påföras ytan omgående. Om ytan skall efterbehandlas påförs Weber Krympspärr, som ej är filmbildande, dagen efter eller då vattning avslutats eller plastfolie borttagits.

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten.
Beakta även gjutningar mot kalla betongytor. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Gjutningar får ej utsättas för frost innan betongen erhållit en hållfasthet motsvarande 5 MPa.
OBS! Efterhärda ej med vatten vid risk för minusgrader.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.