Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 65 Reparationsbruk anl

weber rep 65 Reparationsbruk anl
weber rep 65 Reparationsbruk anl

Egenskaper

  • Reparationsbruk (PCC) med anläggningscement och plastfiber för lagning utan formsättning.
  • Reparationsklass R4 EN 1504-3
  • Högt karbonatisernings motstånd

Rep 65 är ett byggbart torrbruk baserat på Anläggningscement med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med hög hållfasthet och normalt en bra vidhäftning och beständighet. Rep 65 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Allmänt

Användningsområde

Rep 65 används vid rekonditionering och reparation av betong där ett reparationsbruk baserat på Anläggningscement krävs. Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50 mm. (50 mm på begränsade ytor). Vid tjocka utbredda lagningar påförs bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor eller ytor med horisontellt stöd kan Rep 65 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för minskning av sprickrisk. Rep 65 är avsett för lagning av mycket högvärdig betong (lägst C32/40) och där hög hållfasthet fordras. Ett 20mm skikt motstår genomkarbonatisering i 50 år.

Ytterligare information

Rep 65 är tack vare sin relativt låga resestivitet lämpligt lagningsmaterial för betong eller inbäddningsmaterial för anoder eller referens elektroder i samband med katodiskt skydd

Underlag

Betong, vidhäftningsslamma

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt.

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Definition Värde/enhet Referens
Materialåtgång Ca 20 kg/m2 och 10 mm tjocklek  
Utbyte Ca 14 liter/ 25 kg säck  
Rek. tjocklek 5-50 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov 3,25-3-75 liter/ 25 kg  
Vattencementtal ca 0,30  
Hållfasthet
7 dygn >25 MPa EN 12190
28 dygn >50 MPa EN 12190
Böjdrag >8 Mpa EN 1015-11
Reparationsklass R4 EN 1504-3
Vidhäftning 28 dygn  >2,0 MPa EN 1541
Fysikaliska egenskaper
Elastisitetsmodul > 20 Gpa EN 13412
Densitet Ca 2100 kg/m3 EN 12190
Bindemedel Anläggningscement  
Cementtyp och klass Cem I 42,5N/MH/SR3/LA EN 197-1
Polymerförstärkt PCC EN 1504
Ballast Natursand 0-2 mm  
Fibrer Ja  pollyproppylen
Börjar härda 4-8 tim  
Användningstid ca 60 min  
Vattentät Ja SS137214
Lufthalt ca 5-8 % EN 1015-7
Frostbeständig Mycket god  SS137244 (salt miljö)
Exponeringsklass X0/ XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 EN 206-1
Resestivitet 7500 Ωcm våtlagrade
Övriga tekniska data: se prestandadeklaration DoP-SE-0069

Instruktioner

Blandning

Rep 65 blandas maskinellt (borrmaskin med visp eller planblandare) ca 5 minuter med 3,25-3,75 liter vatten per säck om 25 kg, vilket ger ca 14 liter användningsfärdigt lagningsbruk. Blanda pulvret i vatten. Blandas ej bruket maskinellt kan bl. a frostbeständigheten påverkas negativt.

Förbehandling

Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs, bilningsmaskin eller dylikt. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas. För betong med armeringsstål skall karbonatiserad betong avlägsnas. Detta kontrolleras med ”Betongindikator”. Erhålles kraftig rödfärgning av fuktig betong, är betongen ej karbonatiserad.

1. Armeringsstål och andra ingjutningsdetaljer rengörs mekaniskt från betongrester och rost genom stålborstning eller blästring.

2. På angränsande betongytor får inte finnas sprickor, smuts eller dålig betong. Bilningen bör göras med försiktighet så att inga nya skador uppstår. Kanterna mellan lagningsställe och oskadad yta får ej vara sluttande. Anslutningarna görs om möjligt vinkelräta.

3. Inslamning med slamningsbruket Weber Betoheft Anl (se produktblad) utförs i tjocklek 2-3 mm. Underlaget skall vara fuktigt men ändå sugande. Inslamningen utförs med pensel så att såväl armeringsstål som betongytor blir helt täckta.

Applicering

1. Rep 65 påförs när inslamningsbruket Betoheft Anl styvnat till men inte torkat, i det närmaste vått i vått. Rep 65 anbringas med lämpligt verktyg (tungslev eller liknande) och byggs upp till önskad tjocklek. Vid tjockare lagningar påförs nästa skikt tidigast när det första styvnat till. På horisontella ytor kan Rep 65 användas i tjocklek upp till ca 50 mm. Förhindra snabb uttorkning. Eftervattna minst 7 dygn eller täck med plast. Därefter bör ytorna behandlas med Weber Krympspärr för att minska risken för sprickor.

2. Efter avslutad lagning med Rep 65 kan hela ytan slammas med 2-3 mm Betoheft Anl för att få enhetlig struktur. Påförs med spruta, spackel, pensel eller mjuk borste. Förfukta Rep 65 före slamningen. Betoheft ger en ”karbonatiseringsbromsande”, slät och porfri yta, som är lämplig för målning om så önskas.

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst, värmestrålning, etc. Vid risk för snabb uttorkning rekommenderas skyddstäckning. Alternativt några dygns eftervattning. Därefter bör ytorna behandlas med Weber Krympspärr för att minska risken för sprickor, alt. utförs målning med färg lämplig för betong t ex Webers Mineralux Betongfärg. Slutbehandling kan också göras med Rep 990 Betongskydd som är ett högelastiskt skydd (se produktbladet).

Observera

Vinterhantering:
Vid lägre temperatur än +5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Vid risk för lägre temperatur de närmaste dygnen, avrådes från att påbörja lagning om ej skydds- anordningar såsom inklädnad och uppvärmning kan åstadkommas.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.