Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 45 Reparationsbruk.

weber rep 45 Reparationsbruk.
weber rep 45 Reparationsbruk.

Egenskaper

  • Reparationsbruk med plastfiber för lagning utan formsättning.
  • Reparationsklass R4 EN 1504-3
  • Högt genomkarbonatisernings motstånd

Rep 45 är ett byggbart torrbruk med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med hög hållfasthet och normalt en bra vidhäftning och beständighet. Rep 45 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt 1504-3.

Allmänt

Användningsområde

Rep 45 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus. Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50 mm. (50 mm på begränsade ytor). Vid tjocka utbredda lagningar påföres bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor eller ytor med horisontellt stöd kan Rep 45 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för minskning av sprickrisk. Rep 45 är avsett för lagning av mycket högvärdig betong (lägst K40) och där hög hållfasthet fordras. Ett 20 mm skikt motstår genomkarbonatisering i 50 år. Vid lagning av betong med normal hållfasthet används Rep 25.

Underlag

Betong, vidhäftningsslamma

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 20 kg/m² Rep 45 per m2 och 10 mm tjocklek 
Tillsatsmedel

Polymer

 
Min tjocklek5 mm 
Max tjocklek50 mm 
Användningsområde
För utomhusbrukJa 
VattenbehovCa 3,7 liter/ 25 Kg 
Vattencementtal0,40 
Tryckhållfasthet
7 dygn>25 MPa 
28 dygn>45 MPa 
ReparationsklassR4EN 1504-3
Böjdraghållfasthet
Vidhäftning
Vidhäftning
VidhäftningMot betong >2,0 MPa 
Dragvidhäftningshållfashet
Krympning
Delta L kurva
Fysikaliska egenskaper
Densitet
Kemiska egenskaper
Kemiska egenskaper
BindemedelCem I 52,5 R
(Portlandcement)
 
TillsatsmaterialPolypropylenfiber 
BallastNatursand 0-2 mm 
FibrerJa 
Börjar härda4-8 tim 
AnvändningstidCa 60 minVid + 20 °C
VattentätJaSS 137214
VattentäthetHög täthet, motsvarar betong C40/50 
VintertillsatsNej 
Lufthalt5-8 % 
FrostbeständighetJaSS 13 72 44 (salt miljö)
ExponeringsklassX0, XC4, XS2, XD2, XF4, XA1EN 206-1
Värmetekniska egenskaper

Instruktioner

Blandning

Rep 45 blandas maskinellt (borrmaskin med visp eller planblandare) ca 5 minuter med ca 3,7 liter vatten per säck om 25 kg, vilket ger ca 14 liter användningsfärdigt lagningsbruk. Blanda pulvret i vatten. Blandas ej bruket maskinellt kan bl a frostbeständigheten påverkas negativt.

Förbehandling

Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs, bilningsmaskin eller dylikt. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas. För betong med armeringsstål skall karbonatiserad betong avlägsnas. Detta kontrolleras med ”Betongindikator”. Erhålles kraftig rödfärgning av fuktig betong, är betongen ej karbonatiserad.

1. Armeringsstål och andra ingjutningsdetaljer rengörs mekaniskt från betongrester och rost genom stålborstning eller blästring.

2. På angränsande betongytor får inte finnas sprickor, smuts eller dålig betong. Bilningen bör göras med försiktighet så att inga nya skador uppstår. Kanterna mellan lagningsställe och oskadad yta får ej vara sluttande. Anslutningarna göres vinkelräta.

3. Inslamning med slamningsbruket Weber Betoheft (se produktblad) utförs i tjocklek 2-3 mm. Underlaget skall vara fuktigt men ändå sugande. Inslamningen utförs med pensel så att såväl armeringsstål som betongytor blir helt täckta.

Applicering

1. Rep 45 påförs när inslamningsbruket Betoheft styvnat till men inte torkat, i det närmaste vått i vått. Rep 45 anbringas med lämpligt verktyg (tungslev eller liknande) och byggs upp till önskad tjocklek. Vid tjockare lagningar påförs nästa skikt tidigast när det första styvnat till. På horisontella ytor kan Rep 45 användas i tjocklek upp till ca 50 mm. Förhindra snabb uttorkning. Eftervattna minst 7 dygn eller täck med plast. Därefter bör ytorna behandlas med Weber Krympspärr för att minska risken för sprickor.

2. Efter avslutad lagning med Rep 45 kan hela ytan slammas med 2-3 mm Betoheft för att få enhetlig struktur. Påförs med spruta, spackel, pensel eller mjuk borste. Förfukta Rep 45 före slamningen. Betoheft ger en ”karbonatiseringsbromsande”, slät och porfri yta, som är lämplig för målning om så önskas.

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst, värmestrålning, etc. Vid risk för snabb uttorkning rekommenderas skyddstäckning alternativt några dygns eftervattning. Därefter bör ytorna behandlas med Weber Krympspärr för att minska risken för sprickor, alt utföres målning med färg lämplig för betong t ex. Weber Mineralux betongfärg. Slutbehandling kan också göras med Rep 990 Betongskydd som är ett högelastiskt skydd. (Se produktblad.)

Observera

Vinterhantering:
Vid lägre temperatur än + 5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Vid risk för lägre temperatur de närmaste dygnen avrådes från att påbörja lagning om ej skyddsanordningar såsom inklädnad och uppvärmning kan åstadkommas.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.