Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 26 reparationsbruk snabb

weber rep 26 reparationsbruk snabb
weber rep 26 reparationsbruk snabb

Egenskaper

  • Reparationsbruk med plastfiber för lagning utan formsättning.
  • Baserad på snabbcement
  • Snabb tillstyvnad

Rep 26 är ett byggbart torrbruk med hög tidig hållfasthet. Rep 26 är avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användnings färdigt lagningsbruk med god hållfasthet och normalt en bra vidhäftning och beständighet. Rep 26 ingår i Webers system för betongreparationer. Rep 26 är förstärkt med polypropylenfibrer.

Allmänt

Användningsområde

Vid lagning av betong där snabb hållfasthet och korta lagningstider eftersträvas. Rep 26 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus. Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-30 mm Vid tjocka utbredda lagningar påförs bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor eller ytor med horisontellt stöd kan Rep 26 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för att minska risken för sprickor. Rep 26 är avsett för lagning av betong med normal tryckhållfasthet.

Underlag

1. Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, gjuthud och färg avlägsnas med betongfräs, bilningsmaskin eller dylikt. Stålglättade och andra släta betongytor uppruggas. För betong med armeringsstål skall karbonatiserad betong avlägsnas. Karbonatisering kontrolleras med "Betong indikator". Erhålls kraftig rödfärgning på betong, är betongen ej karbonatiserad.
2. Armeringsstål och andra ingjutningsdetaljer rengöres mekaniskt från betongrester och rost genom stålborstning eller blästring.

3. På angränsande motgjutningsytor får inte finnas sprickor, smuts eller dålig betong. Bilningen bör göras med försiktighet så att inga nya skador uppstår. Kanterna mellan lagningsställe och oskadad yta bör ej gå ut mot noll. Gjutanslutningarna görs vinkelräta.

Lagring

24 månader vid torr förvaring.

Förpackning

10kg hink

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång Ca 2 kg per m² och 1 mm tjocklek.  
Tillsatsmedel Plastdispersion.  
Max tjocklek 30 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov 1,25 - 1,4  liter / 10 kg  
Vattencementtal < 0,50  
Tryckhållfasthet
1 dygn 10 MPa ( 6 tim. 5 MPa )  
28 dygn > 30 MPa  
Vidhäftning
Vidhäftning > 1,5 MPa  
Bindemedel Specialcement  
Ballast Natursand 0-2 mm  
Börjar härda Ca 45 min  
Användningstid Ca 30 min vid +20 °C
Vattentäthet Vattentät betong  
Lufthalt 8 %  
Frostbeständighet Ja SS 13 72 44

Instruktioner

Blandning

Rep 26 blandas maskinellt (borrmaskin med visp eller planblandare) ca 5 minuter med 1,25- 1,4 liter vatten per hink om 10 kg, vilket ger ca 5,0 liter användningsfärdigt lagningsbruk. Blanda pulvret i vattnet. Blandas ej bruket maskinellt kan bl. a frostbeständigheten påverkas negativt.

Förbehandling

1. Betong som är karbonatiserad, och som av olika anledningar ej kan avlägsnas, behandlas lämpligen med pHhöjande vätskan Realk. (Se produktblad för denna produkt.)

2. Betong som innehåller klorider (ofta p g a tösaltning) behandlas med kloridbindande vätskan Desalt, dock tidigast dagen efter eventuell Realkbehandling. (Se produktblad för denna produkt.)

Applicering

1. Inslamning med slamningsbruket Rep 06 (se produktbladet) utföres dagen efter Realk eller Desaltbehandlingen i tjocklek ca 2 mm. Underlaget skall vara fuktigt men ändå sugande. Inslamningen utföres med pensel så att såväl armeringsstål som betongytor blir helt täckta.

2. Rep 26 påföres när inslamningsbruket Rep 06 styvnat till men inte torkat, i det närmaste vått i vått. Rep 26 anbringas med lämpligt verktyg (tungslev eller liknande) och byggs upp till önskad tjocklek. Vid tjockare lagningar påföres nästa skikt när det första styvnat till. Förhindra snabb uttorkning.

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst, värmestrålning, etc. Vid risk för snabb uttorkning rekommenderas skyddstäckning. T.ex med plastfolie, alternativt några dygns eftervattning. Därefter bör ytorna behandlas med Weber Krympspärr för att minska risken för sprickor, alt. utförs målning med färg lämplig för betong t ex Weber:s Mineralux Betongfärg. Slutbehandling kan också göras med Weber Betongskydd, Rep 990 Betongskydd eller Rep 995 Ytbeläggning HE, (se produktblad).

Observera

Vinterhantering
Vid lägre temperatur än +5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Vid risk för lägre temperatur de närmaste dygnen, avrådes från att påbörja lagning om ej skyddsanordningar såsom inklädnad och uppvärmning kan åstadkommas.

Miljö Säkerhet

Lagring

24 månader vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.