Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 25 Reparationsbruk

weber rep 25 Reparationsbruk
weber rep 25 Reparationsbruk

Egenskaper

  • Reparationsbruk (PCC) med plastfiber för lagning utan formsättning.
  • Reparationsklass R3 EN 1504-3.

Rep 25 är ett byggbart torrbruk med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med god hållfasthet samt normalt en bra vidhäftning och beständighet. Rep 25 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R3 enligt EN 1504-3.

Allmänt

Användningsområde

Rep 25 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus.
Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50 mm. Vid tjocka utbredda lagningar påföres bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor, eller ytor med horisontellt stöd, kan Rep 25 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för minskning av sprickrisk. Rep 25 är avsett för lagning av betong med normal hållfasthet (lägst ca 20 MPa).
Ett 20 mm skikt motstår genomkarbonatisering i 20 år. Vid lagning av mer högvärdig betong och betong där högre hållfasthet fordras används Rep 45.

Underlag

Betong, vidhäftningsslamma

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Definition Värde/enhet Referens
Materialåtgång Ca 20 kg Rep 25 per m² och 10 mm tjocklek.  
Utbyte Ca 14 liter/ 25 kg säck  
Rek. tjocklek 5-50 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov 3,7 liter/ 25 Kg  
Vattencementtal 0,50  
Hållfasthet
7 dygn >20 MPa EN 12190
28 dygn >30 MPa EN 12190
Böjdrag 28 dygn > 6 Mpa EN 1015-11
Reparationsklass R3 EN 1504-3
Vidhäftning 28 dygn >1,5 MPa EN 1541
Elastisitetsmodul > 20 Mpa EN 13412
Densitet Ca1960Kg/m3 EN 12190
Bindemedel Snabbhårdnande cement  
Cementtyp och klass Cem I 52,5 R EN 197-1
Polymerförstärkt (PCC) EN 1504
Fiber Polypropylenfiber  
Ballast Natursand 0-2 mm  
Börjar härda 4-8 tim  
Användningstid ca 60 min  
Vattentät Ja SS 137214
Lufthalt 5 - 8,5 % EN 1015-7
Frostbeständighet Mycket god SS 137244 1A
Exponeringsklass X0, XC4, XF3, XA1 EN 206-1
Övriga tekniska data: se prestandadeklaration DoP-SE-0068

Instruktioner

Blandning

Rep 25 blandas maskinellt (borrmaskin med visp eller planblandare) ca 5 minuter med ca 3,7 liter vatten per säck om 25 kg, vilket ger ca 14 liter användningsfärdigt lagningsbruk.
Blanda pulvret i vatten. Blandas ej bruket maskinellt kan bl a frostbeständigheten påverkas negativt.

Förbehandling

Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs, bilningsmaskin eller dylikt. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas. För betong med armeringsstål skall karbonatiserad betong avlägsnas. Detta kontrolleras med ”Betongindikator”. Erhålles kraftig rödfärgning av fuktig betong, är betongen ej karbonatiserad.

1. Armeringsstål och andra ingjutningsdetaljer rengörs mekaniskt från betongrester och rost genom stålborstning eller blästring.

2. På angränsande betongytor får inte finnas sprickor, smuts eller dålig betong. Bilningen bör göras med försiktighet så att inga nya skador uppstår. Kanterna mellan lagningsställe och oskadad yta får ej vara sluttande. Anslutningarna göres vinkelräta.

3. Inslamning med slamningsbruket Weber Betoheft (se produktblad) utförs i tjocklek 2-3 mm. Underlaget skall vara fuktigt men ändå sugande. Inslamningen utförs med pensel så att såväl armeringsstål som betongytor blir helt täckta.

Applicering

1. Rep 25 påförs när inslamningsbruket Betoheft styvnat till men inte torkat, i det närmaste vått i vått. Rep 25 anbringas med lämpligt verktyg (tungslev eller liknande) och byggs upp till önskad tjocklek. Vid tjockare lagningar påförs nästa skikt tidigast när det första styvnat till. På horisontella ytor kan Rep 25 användas i tjocklek upp till ca 50 mm. Förhindra snabb uttorkning. Eftervattna minst 7 dygn eller täck med plast. Därefter bör ytorna behandlas med Weber Krympspärr för att minska risken för sprickor.

2. Efter avslutad lagning med Rep 25 kan hela ytan slammas med 2-3 mm Betoheft för att få enhetlig struktur. Påförs med spruta, spackel, pensel eller mjuk borste. Förfukta Rep 25 före slamningen. Betoheft ger en ”karbonatiseringsbromsande”, slät och porfri yta, som är lämplig för målning om så önskas.

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst, värmestrålning, etc. Vid risk för snabb uttorkning rekommenderas skyddstäckning, alternativt några dygns eftervattning. Därefter bör ytorna behandlas med Weber Krympspärr för att minska risken för sprickor, alt utförs målning med färg lämplig för betong t ex Weber Mineralux betongfärg. Slutbehandling kan också göras med Rep 990 Betongskydd som är ett högelastiskt skydd. (se produktblad.)

Observera

Vinterhantering:
Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Vid risk för lägre temperatur de närmaste dygnen avrådes från att påbörja lagning om ej skyddsanordningar såsom inklädnad och uppvärmning kan åstadkommas.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.