Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 06 vidhäftningsslamma snabb

weber rep 06 vidhäftningsslamma snabb
weber rep 06 vidhäftningsslamma snabb

Egenskaper

  • Snabbhärdande vidhäftningsslamma och rostskydd
  • Bra mot/till stålkonstruktioner

Rep 06 är ett snabbhärdande slamningsbruk för betong, metallytor och armeringsstål före lagning med Rep 26 eller Rep 976. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt slamningsbruk som ger både vidhäftning och rostskydd. Rep 06 ingår i Webers system för betongreparationer.

Allmänt

Användningsområde

Rep 06 används vid rekonditionering och reparationer av betong utomhus. Rep 06 appliceras på rengjorda armeringsstål för att skydda dessa mot korrosion samt som slamningsbruk på väl rengjord betong för att bygga upp vidhäftning mellan den gamla betongen och det nya lagningsbruket. Används även vid lagning med lagningsbruk mot stålkonstruktion.

Underlag

Betong, stål

Lagring

Ca 24 månader vid torr förvaring.

Förpackning

10kg hink

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

3-4 kg/m² och 2-3 mm skikt

 
Tillsatsmedel

Polymer

 
Max tjocklek3 mm 
Rekommenderad skikttjocklekCa 2 mm 
Vattenbehov

Ca 1 kg per 5 kg

 
Vattencementtalca 0,50 
Tryckhållfasthet
28 dygn> 30 MPa 
Vidhäftning
Vidhäftningmot betong > 1,5 MPa, mot stål > 1,5 MPa 
BindemedelSpecialcement 
BallastNatursand 0-0,5 mm 
Börjar härdaCa 35 min 
AnvändningstidCa 30 minvid +20 °C
VattentätJa 
Lufthalt2-4 % 
FrostbeständighetJa 

Instruktioner

Blandning

Rep 06 blandas maskinellt (borrmaskin med visp) ca 4 minuter med ca 1,9 l vatten/ 10 kg Rep 06 , vilket ger ca. 5 l användningsfärdigt lättflytande slamningsbruk. Blanda pulvret i vattnet. Max vattenhalt
2,1 l/ 10 kg bruk.

Förbehandling

Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs, bilningsmaskin eller dylikt. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas t.ex. blästring. För betong med armeringsstål skall karbonatiserad betong om möjligt avlägsnas. Detta kontrolleras med ”Betongindikator”. Erhålles kraftig rödfärgning av betongen, är den ej karbonatiserad.

1. Armeringsstål och andra ingjutningsdetaljer rengöres mekaniskt från betongrester och rost genom stålborstning eller blästring.

2. På angränsande betongytor får inte finnas sprickor, smuts eller dålig betong. Bilningen bör göras med försiktighet så att inga nya skador uppstår. Kanterna mellan lagningsställe och oskadad yta får ej vara sluttande. Anslutningarna görs vinkelräta.

3. Underlaget förfuktas vid behov så att detta vid slamning är fuktigt men sugande. Fritt vatten får ej förekomma.

Applicering

1. Inslamning med slamningsbruket Rep 06 utföres dagen efter rengöring och förvattning. Rep 06 påföres i tjocklek ca 2 mm. Underlaget skall vara fuktigt men ändå sugande. Inslamningen utföres med hård pensel så att såväl armeringsstål, porer som betongytor blir helt täckta.

2. Lagningsbruket påföres när inslamningsbruket Rep 06 styvnat till men inte torkat, i det närmaste vått i vått. Lagningsbruket anbringas med lämpligt verktyg (tungslev eller liknande) och byggs upp till önskad tjocklek. Vid tjockare lagningar påföres nästa skikt när det första styvnat tillräckligt för att bära påföljande skikt. Ytan mellan skikten skall ha grov struktur för bästa vidhäftning. Förhindra snabb uttorkning.

3. Efter avslutad lagning kan hela ytan slammas med 2-3 mm Rep 06 för att få enhetlig struktur. Påförs med spruta, spackel, pensel eller mjuk borste. Förfukta underlaget före slamningen. Rep 06 ger en”karbonatiseringsbromsande” porfri yta, som är lämplig för målning om så önskas.

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst, värmestrålning, etc. Vid risk för snabb uttorkning rekommenderas skyddstäckning. T. ex med plastfolie, alternativt några dygns eftervattning. Därefter bör ytorna behandlas med Weber Krympspärr för att minska risken för sprickor, alt. utförs målning med färg lämplig för betong t ex Webers Mineralux betongfärg. Slutbehandling efter lagning kan också göras med Rep 990 Betongskydd eller Rep 995 Ytslamma. (se produktblad).

Observera

Vinterhantering:
Vid lägre temperatur än +5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Vid risk för lägre temperatur de närmaste dygnen, avrådes från att påbörja lagning om skyddsanordningar såsom inklädnad och uppvärmning ej kan åstadkommas.
Rep 06 är betonggrå med en nyans av gult. Denna nyans kan variera beroende på appliceringsförfarande och omgivande klimat.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 24 månader vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.