Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber REP 05 betoheft

weber REP 05 betoheft
weber REP 05 betoheft

Egenskaper

  • Vidhäftningsslamma och rostskydd i en produkt
  • CE märkt enligt EN 1504-4.
  • Resistivitet 7500 ?cm våtlagrade provkroppar

REP 05 betoheft är ett torrbruk för slamning av betongytor och armeringsstål före lagning med betong eller bruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt slamningsbruk. Ger vidhäftning och rostskydd. REP 05 betoheft ingår i Webers system för betongreparationer. REP 05 betoheft CE märkt enligt EN 1504-4 Vidhäftning mot betong

Allmänt

Användningsområde

REP 05 betoheft används vid rekonditionering och reparationer av betong såväl utomhus som inomhus.REP 05 betoheft appliceras på rengjorda armeringsstål för att skydda dessa mot korrosion samt som slamningsbruk på väl rengjord betong för att bygga upp vidhäftning mellan den gamla betongen och det nya lagningsbruket. Används också som karbonatiseringsbromsande avjämning och till fyllning av porer eller ytslamning före målning.

Ytterligare information

REP 05 betoheft har frostprovats enligt SS 13 72 44 2A. Vilket innebär att ytan frosttprovats och uppvisar frostmotstånd motsvarande kraven i de mest utsatta exponeringsklasserna.  

REP 05 betoheft är tack vare sin relativt låga resistivitet lämpligt  slamningsbruk på motgjutningsytor och armeringsstål i samband med katodiskt skydd.

Reparation

Ingår i Webers system för betongreparationer

CE klassning: EN 1504-4 Vidhäftning mot betong

Underlag

Betong, stål

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Förpackning

 5kg hink

20kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Definition Värde / enhet Referens
Materialåtgång 3-4 kg/ m² och 2-3 mm skikt  
 Utbyte
5 kg / 15 kg ca 3,4 liter / ca 10 liter  
Max tjocklek 3 mm  
Rekommenderad skikttjocklek ca 2 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov 5 kg Ca 1,2 liter  
Vattenbehov 15 kg Ca 3,6 liter   
Vattencementtal < 0,50  
Tryckhållfasthet
28 dygn > 30 MPa EN 12190
Skjuvhållfasthet > 6  Mpa EN 12615
Vidhäftning   Uppfyller krav  enl. standard EN 1504-4
Fysikaliska egenskaper
Elastisitetsmodul Ca 12 Gpa EN 13 412
Termisk expansion <100x10-6 / K EN 1770
Bindemedel    
Portlandcement Cem I 52,5 R EN 197-1
Polymerförstärkt  ja  
Ballast Natursand 0-0,25 mm  
 Användningstid  +20° C, ca 60 min
Lufthalt 2-6 % EN 1015-7
Frostbeständighet Ja, salt miljö SS 137244 2A
Resistivitet 7500 Ωcm våtlagrad
Övriga tekniska data: se prestandadeklaration DoP-SE-0087

Instruktioner

Blandning

REP 05 betoheft blandas maskinellt (borrmaskin med visp) ca 5 minuter med ca 1,2 liter vatten/5 kg REP 05 betoheft, vilket ger ca 3,0 l användningsfärdigt, lättflytande slamningsbruk. Blanda pulvret i vatten.

Förbehandling

Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs, bilningsmaskin eller dylikt. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas t.ex. blästring. För betong med armeringsstål skall karbonatiserad betong om möjligt avlägsnas. Detta kontrolleras med ”Betongindikator”. Erhålles kraftig liljafärgning av betongen, är den ej karbonatiserad.

1. Armeringsstål och andra ingjutningsdetaljer rengöres mekaniskt från betongrester och rost genom stålborstning eller blästring.

2. På angränsande betongytor får inte finnas sprickor, smuts eller dålig betong. Bilningen bör göras med försiktighet så att inga nya skador uppstår. Kanterna mellan lagningsställe och oskadad yta får ej vara sluttande. Anslutningarna görs vinkelräta.

3. Underlaget förfuktas vid behov så att detta vid slamning är fuktigt men sugande. Fritt vatten får ej förekomma. Förvattning kan behöva utföras under flera dygn

Applicering

1. Inslamning med slamningsbruket REP 05 betoheft utföres dagen efter rengöring och förvattning. REP 05 betoheft påföres i tjocklek ca 2 mm. Underlaget skall vara fuktigt men ändå sugande. Inslamningen utföres med hård pensel så att såväl armeringsstål, porer som betongytor blir helt täckta.

2. Lagningsbruket påföres när inslamningsbruket REP 05 betoheft styvnat till men inte torkat, i det närmaste vått i vått. Lagningsbruket anbringas med lämpligt verktyg (tungslev eller liknande) och byggs upp till önskad tjocklek. Vid tjockare lagningar påföres nästa skikt när det första styvnat tillräckligt för att bära påföljande skikt. Ytan mellan skikten skall ha grov struktur för bästa vidhäftning. Förhindra snabb uttorkning.

3. Efter avslutad lagning kan hela ytan slammas med 2-3 mm REP 05 betoheft för att få enhetlig struktur. Påförs med spruta, spackel, pensel eller mjuk borste. Förfukta underlaget före slamningen. Betoheft ger en”karbonatiseringsbromsande” porfri yta, som är lämplig för målning om så önskas.

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst, värmestrålning etc. Vid risk för snabb uttorkning rekommenderas skyddstäckning, alternativt några dygns eftervattning. Därefter bör ytorna behandlas med Weber Krympspärr för att minska risken för sprickor, alt utföres målning med färg lämplig för betong t ex Weber  Mineralux betongfärg. Slutbehandling efter lagning kan också göras med Rep 990 Betongskydd, som är ett högelastiskt skydd (se produktblad).

Observera

Vinterhantering:
Vid lägre temperatur än +5° C avstannar hållfasthetstillväxten. Vid risk för lägre temperatur de närmaste dygnen, avrådes från att påbörja lagning om skyddsanordningar såsom inklädnad och uppvärmning ej kan åstadkommas.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.