Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber lagningsbruk

weber lagningsbruk
weber lagningsbruk

Egenskaper

  • Betonglagning upp till 15 mm
  • Filtning och spackling
  • Tunputsning 3-6 mm

Lagningsbruk är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få ett användnings-färdigt bruk till diverse lagningsändamål. Lagningsbruken innehåller tillsatsmedel, som gör produkterna speciellt lämpliga för lagningar.Torktid: 1 - 3 dygn beroende på tjocklek och temperatur.

Allmänt

Användningsområde

Lagningsbruk används inom- och utomhus vid lagning, filtning och spackling på underlag av betong, puts och murverk. Avsedd för lagningar, ifyllning av håligheter, upp till 15 mm tjocklek och tunnputsning i skikt 3- 6 mm. Vid tunnputsning av större ytor rekommenderas Weber tunnputsprodukter.

Lagring

12 månader på inplastad lastpall vid torr förvaring.

Förpackning

25kg säck

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång1 mm tjocklek = 1,6 kg/ m²
5 mm tjocklek = 8 kg/ m²
 
Appliceringstemperatur> 5 ºC 
Användningsområde
För utomhusbrukJa 
VattenbehovCa 5 liter/ 25 Kg 
Vattencementtal1,0 
Tryckhållfasthet
28 dygn15 MPa 
BindemedelByggcement 
BallastNatursand 0 - 0,5 mm 
Börjar härdaCa 4 tim 
Användningstid+20° C, ca 2 timmar 
LufthaltCa 10 % 
SammansättningC100/400 
Beständighet(ej saltmiljö) 
FrostbeständighetJa(ej salt miljö)

Instruktioner

Blandning

Lagningsbruk blandas maskinellt ca 5 minuter med t ex borrmaskin/visp eller motsvarande
med ca 5 liter vatten per säck om 25 kg. Härvid erhålles ca 13 liter användningsfärdigt bruk.

Förbehandling

Rengör underlaget från löst och poröst material samt färg och feta föroreningar. Torra underlag skall förvattnas. Inblandning av Weber Vidhäftare ökar vidhäftning och hållfasthet samt minskar sprickbildningsrisken. Rekommenderas särskilt där högre hållfasthet önskas, t ex på golv. (Lagningsbruk kan dock endast användas på golv med mycket lätt belastning). Skydda utförda lagningar mot för snabb uttorkning för att förhindra låg hållfasthet. Tunna skikt utomhus medför alltid större risk för sämre beständighet. Var därför speciellt noggrann vid utförandet av mindre lagningar.

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst eller värmestrålning. Exponerade ytorhärdas med vatten de första dygnen.

Observera

Vinterbehandling:
Vid låga temperaturer måste vinteråtgärder i form av uppvärmning etc. vidtagas, då bindning och hårdnande avstannar vid temperaturer under + 5°C. Eftersträva ett bruk med temperatur +20°C. Vid lägre temperatur än +5°C och då risk för minusgrader under första dygnen finns, blanda in Weber Frostskydd (se produktblad för Frostskydd). När det gäller tunna skikt och små lagningar har dock Weber Frostskydd begränsad effekt.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 månader på inplastad lastpall vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.