Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber betoheft anl

weber betoheft anl
weber betoheft anl

Egenskaper

  • Ger vidhäftning och rostskydd
  • Baserat på anläggningscement

Betoheft Anl är ett torrbruk baserat på lågalkaliskt cement för slamning av betongytor och armeringsstål före lagning med betong eller bruk. Används även som vidhäftnings slamma vid läggning av plattor i Läggningsbruk C25/30. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt slamningsbruk. Ger vidhäftning och rostskydd. Betoheft Anl ingår i Webers system för betongreparationer.

Allmänt

Användningsområde

Betoheft Anl används vid rekonditionering och reparationer av betong utomhus. Betoheft Anl appliceras på rengjorda armeringsstål för att skydda dessa mot korrosion samt som slamningsbruk på väl rengjord betong för att bygga upp vidhäftning mellan den gamla betongen och det nya lagningsbruket. Används också som karbonatiseringsbromsande avjämning och till fyllning av porer eller ytslamning före målning.

Underlag

Betong, stål

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Förpackning

25kg säck

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Prestandadeklaration

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 3-4 kg/m² och 2-3 mm skikt  
Mixing
Tillsatsmedel Polymer  
Härdtid
Max tjocklek 3 mm  
Rekommenderad skikttjocklek ca 2 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov Ca 1,2 liter/ 5 Kg  
Vattencementtal ca 0,50  
Tryckhållfasthet
28 dygn Vid +20°C, 30 MPa  
Vidhäftning
Vidhäftning >2,0 MPa mot betong  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Cem I 42,5 MH/LA/SR
(Anläggningscement)
 
Ballast Natursand 0-0,25 mm  
Användningstid +20° C, ca 60 min  
Nötningsmotstånd
Vintertillsats Nej  
Lufthalt 2-3 %  
Frostbeständighet Ja SS 137244 ( salt miljö )

Instruktioner

Blandning

Betoheft Anl blandas maskinellt (borrmaskin med visp) ca 5 minuter med ca 1,2 liter vatten/5 kg Betoheft, vilket ger ca 3,0 l användningsfärdigt, lättflytande slamningsbruk. Blanda pulvret i vatten.

Förbehandling

Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs, bilningsmaskin eller dylikt. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas t.ex. blästring. För betong med armeringsstål skall karbonatiserad betong om möjligt avlägsnas. Detta kontrolleras med ”Betongindikator”.

1. Armeringsstål och andra ingjutningsdetaljer rengöres mekaniskt från betongrester och rost genom stålborstning eller blästring.

2. På angränsande betongytor får inte finnas sprickor, smuts eller dålig betong. Bilningen bör göras med försiktighet så att inga nya skador uppstår. Kanterna mellan lagningsställe och oskadad yta får ej vara sluttande. Anslutningarna görs vinkelräta.

3. Underlaget förfuktas vid behov så att detta vid slamning är fuktigt men sugande. Fritt vatten får ej förekomma.

 

Applicering

1. Inslamning med slamningsbruket Betoheft Anl utföres dagen efter rengöring och förvattning. Betoheft Anl påföres i tjocklek ca 2 mm. Underlaget skall vara fuktigt men ändå sugande. Inslamningen utföres med hård pensel så att såväl armeringsstål, porer som betongytor blir helt täckta.

2. Lagningsbruket påföres när inslamningsbruket Betoheft styvnat till men inte torkat, i det närmaste vått i vått. Lagningsbruket anbringas med lämpligt verktyg (tungslev eller liknande) och byggs upp till önskad tjocklek. Vid tjockare lagningar påföres nästa skikt när det första styvnat tillräckligt för att bära påföljande skikt. Ytan mellan skikten skall ha grov struktur för bästa vidhäftning. Förhindra snabb uttorkning.

3. Efter avslutad lagning kan hela ytan slammas med 2-3 mm Betoheft Anl för att få enhetlig struktur. Påförs med spruta, spackel, pensel eller mjuk borste. Förfukta underlaget före slamningen. Betoheft Anl ger en”karbonatiseringsbromsande” porfri yta, som är lämplig för målning om så önskas.

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst, värmestrålning etc. Vid risk för snabb uttorkning rekommenderas skyddstäckning, alternativt några dygns eftervattning. Därefter bör ytorna behandlas med Weber Krympspärr för att minska risken för sprickor, alt utföres målning med färg lämplig för betong t ex Weber Mineralux betongfärg. Slutbehandling efter lagning kan också göras med Rep 990 Betongskydd, som är ett högelastiskt skydd (se produktblad).

Observera

Vinterhantering:
Vid lägre temperatur än +5° C avstannar hållfasthetstillväxten. Vid risk för lägre temperatur de närmaste dygnen, avrådes från att påbörja lagning om skyddsanordningar såsom inklädnad och uppvärmning ej kan åstadkommas.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.