Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber undervattensbetong

weber undervattensbetong
weber undervattensbetong

Egenskaper

Undervattensbetong 0-4 mm C40/K50 Anl är en pumpbar torrbetong. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl.a tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 i lättflytande konsistens.

Allmänt

Användningsområde

Undervattensbetong 0-4 mm C40/K50 Anl är mycket lämplig vid undervattensgjutningar då den innehåller UV-tillsats. Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong. Undervattensbetongen är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30mm. Pumpbetongen är speciellt anpassad för att pumpas med en skruv- eller kolvpump.Undervattensbetongen fungerar även i skvalpzonen då den är testad enligt Svensk standad, SS 13 72 44 1A. Resultat "Mycket God".

Lagring

Ca 12 månader vid torr förvaring.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 20 kg pumpbetong/m² och 10 mm tjocklek.  
Mixing
Härdtid
Vattenbehov ca 14,5 %  
Vattencementtal ca 0,40  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C40/50 Lättflytande konsistens  
1 dygn >20 MPa  
7 dygn >40 MPa  
28 dygn >50 MPa  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Anläggningscement  
Tillsatsmaterial UV-Tillsats  
Cementtyp och cementklass CEM I 42,5 MH/LA/SR  
Ballast Natursand 0-4 mm  
Börjar härda ca 4 tim  
Användningstid 30 min  
Nötningsmotstånd
Vattentät Ja  
Lufthalt ca 7 %  
Frostbeständighet Ja SS137244 1A
Expansion 0,2-2,0 %  
Exponeringsklass X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA2 EN 206-1

Instruktioner

Blandning

Pumpbetongen blandas maskinellt 5 minuter med ca 3,6 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 13 liter betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare, snabblandare eller frifallsblandare.

Applicering

Undervattensgjutning
Blanda betongen. Fyll formarna med hjälp av pump. För bästa resultat tillse att vattnet i formen är stillastående och ej strömmande. Pumpslangen bör hela tiden vara nersänkt i betongen.

Gjutning över vatten på eller mot befintligt underlag. Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället. Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Pumpbetongen skall användas inom 30 minuter. Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning eller täckning (kvarsittande form) borttages påförs Weber Krympspärr för bästa resultat.

Gjutning
Blanda betongen. Fyll formarna. Vid större tjocklekar kan komprimering erfordras för varje skikt om 30 cm. Använd i första hand slank vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd “vibrobalk“ eller vibrobrygga“. Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.
 

Praktiska tips

Kan levereras som expanderande pumpbetong.
Expansion 0,5-2%

Observera

Vinterhantering
Vid lägre temperatur än +5 °C avstannar hållfasthetstillväxten.
Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Betongen får ej utsättas för frost innan hållfasthet 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn.
Vid eventuella oklarheter om användning kontakta oss gärna. Ovanstående uppgifter är vägledande och då bl a arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 12 månader vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.