Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber undervattensbetong vinter

weber undervattensbetong vinter
weber undervattensbetong vinter

Egenskaper

Undervattensbetong vinter är en pumpbar torrbetong. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl.a tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 i lättflytande konsistens.

Allmänt

Användningsområde

Undervattensbetong vinter är mycket lämplig vid gjutningar under vatten och i skvalpzoner då den innehåller tillsatser som hindrar cementen från att lakas ur i betongen vid gjuttillfället. Betongen används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en pumpbar högvärdig och mycket beständig slutprodukt. Undervattensbetongen är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30mm. Undervattens betong vinter är speciellt anpassad för låga temperaturer och lämpar sig bra att pumpas med en skruv- eller kolvpump.Undervattensbetongen är godkänd enligt AMA Anläggning och har "Mycket god" frostbeständighet enligt SS 13 72 44 1A.

Lagring

Ca 12 månader vid torr förvaring.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 20 kg pumpbetong/m² och 10 mm tjocklek.  
Mixing
Härdtid
Vattenbehov ca 14,5 %  
Vattencementtal ca 0,40  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C40/50 Lättflytande konsistens  
1 dygn >20 MPa  
7 dygn >40 MPa  
28 dygn >50 MPa  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Anläggningscement  
Tillsatsmaterial UV-tillsats samt frostskyddsmedel  
Cementtyp och cementklass CEM I 42,5 MH/LA/SR  
Ballast Natursand 0-4 mm  
Börjar härda ca 4 tim  
Användningstid 30 min  
Nötningsmotstånd
Vattentät Ja  
Lufthalt ca 7 %  
Frostbeständighet Ja SS137244 1A
Expansion 0,2-2,0 %  
Exponeringsklass X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA2 EN 206-1

 

Instruktioner

Blandning

Pumpning

Använd Duomix 2000 med inställd vattenmängd på 500-600 l/h. Minst 38 mm slangdiameter, rekomenderad slanglängd är 40 meter.

Blandning i hink:

Betongen blandas maskinellt 5 minuter med ca 3,6 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 13 liter betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare eller visp

Applicering

Undervattensgjutning
Blanda betongen. Fyll formarna med hjälp av pump. För bästa resultat tillse att vattnet i formen är stillastående och ej strömmande. Pumpslangen bör hela tiden vara nersänkt i betongen.

Gjutning över vatten på eller mot befintligt underlag. Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället (obs! Gäller ej vid minusgrader) så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får ej fritt vatten eller is förekomma på gjutstället. Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Betongen skall användas inom 30 minuter. Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning eller täckning (kvarsittande form) borttages påförs Weber Krympspärr för bästa resultat.

Gjutning
Blanda betongen. Fyll formarna. Vid större tjocklekar kan komprimering erfordras för varje skikt om 30 cm. Använd i första hand vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd “vibrobalk“ eller vibrobrygga“. Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.
 

Observera

Vid gjutning i temperaturer under -10°C kan inte betongens deklarerade värden garanteras.
Vid eventuella oklarheter om användning kontakta oss gärna. Ovanstående uppgifter är vägledande och då bl a arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 12 månader vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.