Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 933 Pumpbetong 0-8 C40/50

weber rep 933 Pumpbetong 0-8 C40/50
weber rep 933 Pumpbetong 0-8 C40/50

Egenskaper

 

REP 933 är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig pumpbar betongmassa. Genom sin lättflytande konsistens är REP 933 speciellt lämpad vid tät armering. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl a tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 vid lättflytande konsistens.

REP 933 ingår i webers system för betong reparationer.

Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3

 

 

 

Allmänt

Användningsområde

Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en högvärdig och frostbeständig betong. REP 933 är avsedd att användas vid gjutning av grova konstruktioner från 50 mm. REP 933 är anpassad för att pumpas med en betongpump typ kolvpump, men kan även appliceras på vanligt sätt.

Ytterligare information

REP 933 är tack vare sin relativt låga resistivitet lämpligt lagningsmaterial för betong eller inbäddningsmaterial för nät i samband med katodiskt skydd.

Lagring

Ca 12 mån vid torr förvaring

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Definition Värde/enhet Referens
Materialåtgång 2,0 kg/m², mm  
Utbyte Ca 13 liter per 25 kg säck  
Vattenbehov Ca 2,7 liter per 25 kg säck  
Vattenbindemedelstal Ca 0,40  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C40/50 EN 206-1
1 dygn >10 MPa EN 12190
7 dygn >35 MPa EN 12190
28 dygn >50 MPa EN 12190
Vidhäftning 28 dygn >2 Mpa EN 1542
Elastisitetsmodul > 20 Gpa EN 13412
Bindemedel Anläggningscement  
Cement typ och klass Cem I 42,5N MH/SR3/LA EN 197-1
Ballast Natursand 0-8 mm  
Börjar härda Ca 5 tim  
Användningstid Ca 30 min  
Vattentät Ja SS 137214
Lufthalt Ca 7 % EN 1015-7
Frostbeständighet Mycket god SS 13 72 44 1A
Resestivitet 9400Ωcm Våtlagrat
Exponeringsklass X0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA2  
Övriga tekniska data: se prestandadeklaration   DoP SE-0075

Instruktioner

Blandning

REP 933 blandas maskinellt 5 minuter med ca 2,7 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 13 liter betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare eller frifallsblandare.

Förbehandling

Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället. Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. REP 933 skall användas inom 30 minuter.

Applicering

Blanda betongen. Fyll formarna. Vid större tjocklekar kan komprimering erfordras för varje skikt om 50 cm. Använd i första hand slank vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd ”vibrobalk” eller ”vibrobrygga”.
Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.

Efterbehandling

Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avbrutits eller när täckning (kvarsittande form) tas bort påförs Weber Krympspärr för bästa resultat.

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. REP 933 får ej utsättas för frost innan hållfasthet 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn. Vid gjutningsarbeten ned till -10°C kan weber EXM 715 alternativt weber vinterbetong användas.
Vid eventuella oklarheter om användning, kontakta oss på weber. Ovanstående uppgifter är vägledande och då bl a arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten på levererad vara.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 12 mån vid torr förvaring

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.