Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 931 Pumpbetong 0-4 mm anl

weber rep 931 Pumpbetong 0-4 mm anl
weber rep 931 Pumpbetong 0-4 mm anl

Egenskaper

  • Anläggnings betong för högvärdig och mycket beständig betong arbeten.
  • Pumpbar
  • Hållfasthets klass C40/50
  • högvärdig och mycket beständig betong krävs
  • Exponerings klass X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2.

Rep 931 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig pumpbar betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl a tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 vid lättflytande konsistens. Rep 931 ingår i webers system för betong reparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3

Allmänt

Användningsområde

Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong. Rep 931 är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30 mm. Rep 931 är speciellt lämplig som utfyllnads- och avjämningsbetong. Då Rep 931 läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha hållfasthet motsvarande lägst C30. Rep 931 är speciellt anpassad för att pumpas med en skruv- eller kolvpump.

Ytterligare information

REP 931 är tack vare sin relativt låga resistivitet lämpligt som lagningsmaterial eller inbäddningsmaterial för nät i samband med katodiskt skydd.

REP 931 kan levereras med plastfiber. Plastfibern påverkar reologin possitivt och minskar eventuella problem med plastiska krympsprickor.

Lagring

Ca 12 mån på inplastad pall vid vid torr förvaring.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Definition Värde/enhet Referens
Materialåtgång 2,0 kg/m²/ mm  
Appliceringstemperatur > 5 ºC  
Vattenbehov Ca 3,6 liter/25 kg säck  
Vattencementtal Ca 0,40 (VCT)
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C40/50 EN 206 
1 dygn > 15 MPa Kub 150 cm Vatten Lagrade
7 dygn > 40 MPa Kub 150 cm Vatten Lagrade
28 dygn > 50 MPa Kub 150 cm Vatten Lagrade
Vidhäftning 28 dygn > 2,0 MPa EN 1542
Fysikaliska egenskaper
Elasticitetsmodul (E-modul) > 20 GPa EN 13412
Bindemedel  Anläggningscement  
Cementtyp och cementklass Cem I 42,5N MH/SR3/LA EN 197-1
Ballast Natursand 0-4 mm  
Börjar härda Ca 4 tim  
Användningstid Ca 30 min  
Vattentät Ja SS 137214
Lufthalt ca 7 % EN 1510-7
Frostbeständighet Ja SS 13 72 44 1A
Resistivitet 9970 Ωcm Våtlagrade
Exponeringsklass XO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 EN 206-1
Övriga tekniska data: se prestandadeklaration DoP-SE-0073

Instruktioner

Blandning

Rep 931 blandas maskinellt 5 minuter med ca 3,6 liter vatten per 25 kg, varvid erhålles ca 13 liter betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med tillexempel planblandare eller snabblandare .

Förbehandling

Gjutning på eller mot befintligt underlag Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället. Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Rep 931 skall användas inom 30 minuter.

Applicering

Gjutning Blanda betongen. Fyll formarna. Vid större tjocklekar kan komprimering erfordras för varje skikt om 30 cm. Använd i första hand slank vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd ”vibrobalk” eller ”vibrobrygga”. Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning. Golvavjämning Påför Weber Golvslamningsbruk  alternativt Betoheft på den uppruggade, förvattnade ytan. Rep 931 påförs vått i vått med slamningsbruket. Släta betongytor bör slammas med epoxy för att säkerställa vidhäftning. Rep 931 kan även läggas utan vidhäftning mot underlaget. Då måste betongen armeras och särskild omsorg vid efterhärdningen beaktas för att förhindra kantresning och sprickbildning. Skikttjockleken bör då ej understiga 50 mm. Betongen är utprovad och anpassad för pumpning.Weber Maskinavd. har anpassade utrustningar.

Efterbehandling

Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort, påförs Weber Krympspärr för bästa resultat.

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Betongen får ej utsättas för frost innan hållfasthet 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn beroende på temperatur.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 12 mån på inplastad pall vid vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.