Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber pumpbetong 0-4 mm c40/50

weber pumpbetong 0-4 mm c40/50
weber pumpbetong 0-4 mm c40/50

Egenskaper

Pumpbetong 0-4 mm C40/50 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig pumpbar betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl a tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 vid lättflytande konsistens.

Allmänt

Användningsområde

Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong. Pumpbetong 0-4 mm är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30 mm. Pumpbetong 0-4 mm är speciellt lämplig som utfyllnads- och avjämningsbetong där en snabb uttorkning önskas (badrumsgolv, avjämningar av mindre golvytor mm). Då Pumpbetong 0-4 mm läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha hållfasthet motsvarande lägst K35.
Pumpbetong 0-4 mm är speciellt anpassad för att pumpas med en skruv- eller kolvpump.

Underlag

Betong, lägst K35

Lagring

Ca 12 mån på inplastad pall vid vid torr förvaring.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 2,0 kg/m²/ mm  
Appliceringstemperatur > 5 ºC  
Vattenbehov Ca 3,6 liter/25 kg säck  
Vattencementtal Ca 0,40  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C40/50  
1 dygn > 20 MPa  
7 dygn > 40 MPa  
28 dygn > 50 MPa  
Bindemedel Byggcement alt. Anläggningscement  
Ballast Natursand 0-4 mm  
Börjar härda Ca 4 tim  
Användningstid Ca 30 min  
Vattentät Ja SS 137214
Lufthalt 7 %  
Frostbeständighet Ja SS 13 72 44 (salt miljö)
Exponeringsklass X0, XC4, XS3, XD3, XF2 EN 206-1

Instruktioner

Blandning

Pumpbetong 0-4 mm blandas maskinellt 5 minuter med ca 3,6 liter vatten per 25 kg, varvid erhålles ca 13 liter betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare, snabblandare eller frifallsblandare.

Förbehandling

Gjutning på eller mot befintligt underlag Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället. Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Pumpbetong 0-4 mm C40/50 skall användas inom 30 minuter.

Applicering

Gjutning
Blanda betongen. Fyll formarna. Vid större tjocklekar kan komprimering erfordras för varje skikt om 30 cm. Använd i första hand slank vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd ”vibrobalk” eller ”vibrobrygga”.
Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.
Golvavjämning
Påför Weber Golvslamningsbruk på den uppruggade, förvattnade ytan. Pumpbetongen påförs vått i vått med golvslamningsbruket. Släta betongytor kan slammas med epoxy för att säkerställa vidhäftning. Pumpbetong kan även läggas utan vidhäftning mot underlaget. Då måste betongen armeras och särskild omsorg vid efterhärdningen
beaktas för att förhindra kantresning och sprickbildning.
Skikttjockleken bör då ej understiga 50 mm.

Betongen är utprovad och anpassad för pumpning.Weber Maskinavd. har anpassade utrustningar.

Efterbehandling

Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort, påförs Weber Krympspärr för bästa resultat.

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Betongen får ej utsättas för frost innan hållfasthet 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn beroende på temperatur.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 12 mån på inplastad pall vid vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.