Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber kajbetong

weber kajbetong
weber kajbetong

Egenskaper

  • Lågalkalisk
  • Pumpbar
  • Hög beständighet mot salt- och frostangrepp

 

Kajbetong 0-4 är en torrbetong. Produkten blandas endast med vatten

för att få en användningsfärdig betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd mycket god beständighet mot frost och tösalt.

 

Tryckhållfasthet C40/50 Konsistensklass S3

 

 

Allmänt

Användningsområde

Kajbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fodras en pumpbar högvärdig och beständig betong. Produkten är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30 mm och lämpar sig väl till miljöer förekommande på broar, hamnar, lantbruk lastkajer mm. Då Kajbetongen vanligtvis läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna uppnå en hållfasthet på minst 35 MPa.

Kajbetong lämpar sig väl att pumpa i både kolv- och skruvpump.

Lagring

Ca 12 mån vid torr förvaring.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Produktdatablad pdf

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Utbyte Ca 13 liter per 25 kg säck  
Vattenbehov Ca 3,5 liter per 25 kg säck  
Vattenbindemedelstal Ca 0,40  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C40/50 EN 206-1
1 dygn >20 MPa EN 12190
7 dygn >40 MPa EN 12190
28 dygn >50 MPa EN 12190
Vidhäftning 28 dygn >2 Mpa EN 1542
Elastisitetsmodul > 20 Gpa EN 13412
Bindemedel Anläggningscement  
Cement typ och klass Cem I 42,5N MH/SR3/LA EN 197-1
Ballast Natursand 0-4 mm  
Börjar härda Ca 5 tim  
Användningstid Ca 30 min  
Vattentät Ja SS 137214
Lufthalt Ca 7 % EN 1015-7
Frostbeständighet Mycket god SS 13 72 44 1A
     
Exponeringsklass X0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA2  
   

Instruktioner

Blandning

Kajbetong blandas maskinellt 5 minuter med ca 3,5 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 13 liter betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare eller frifallsblandare.

Pumpning

Kajbetong kan användas i blandarpump Duomix 2000. Inställning av vattenmängd bör starta på ca 500 l/h och slangdiameter bör minst vara 38 mm. Max rekommenderad slanglängd är 40 meter.

Förbehandling

Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället. Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Weber Kajbetong skall användas inom 30 minuter.

Applicering

Blanda betongen. Fyll formarna. Vid större tjocklekar kan komprimering erfordras för varje skikt om 50 cm med vibratorstav eller likannde. För horisontella gjutningar använd ”vibrobalk” eller ”vibrobrygga”.
Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.

Efterbehandling

Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avbrutits eller när täckning (kvarsittande form) tas bort påförs Weber CMS 8030 Krympspärr för bästa resultat.

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Weber Kajbetong får ej utsättas för frost innan hållfasthet 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn. 
Vid eventuella oklarheter om användning, kontakta oss på weber. Ovanstående uppgifter är vägledande och då bl a arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten på levererad vara.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 12 mån vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.