Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber cembolt Ø 28 mm

weber cembolt Ø 28 mm
weber cembolt Ø 28 mm

Egenskaper

Weber CEMBOLT är ett effektivt, pålitligt, permanent förankringssystem för bultar och stålstänger i berg och betong. Weber CEMBOLT-patronen består av portlandcement och är därför miljövänlig och kan användas även i närheten av dricksvatten. Den ger ett gott korrosionsskydd för stål. Ytterhöljet består av ett vattengenomsläppligt papper som ger ett kontrollerat lågt vattencementtal. En inbyggd förstyvande plastskena gör den lätt att hantera. Genom det låga vattencementtalet startar härdningen snabbt och med en snabb styrkeutveckling som följd. Weber CEMBOLT finns att tillgå i tre olika dimensioner, Ø 28 mm, Ø 31 mm och Ø 35 mm. Längden är 500 mm.

Allmänt

Användningsområde

Weber CEMBOLT- system används vid permanent ingjutning av bergbult i gruvor, tunnlar eller bergrum. Weber CEMBOLT är även utmärkt till fastsättning av bergdubbar innan plint- och grundmursgjutningar samt till förankring av bultar, stålstänger eller armeringsstål i betongkonstruktioner. Weber CEMBOLT härdar snabbt och är därför lämpligt där snabb förankring önskas. Weber CEMBOLT kan även användas under vatten.

Lagring

Minst 24 månader vid försluten förpackning vid torr förvaring.

Förpackning

15-20st i plastpåse

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Patronerna kan kapas vid hålkanten för rätt längd. Patrondiameter 28 mm

Håldiameter för bult Ø 20 mm Ø30-34 mm
Håldiameter för bult Ø 25 mm Ø33-37 mm
Normalt åtgår 1,0-1,2 m patron per löpmeter borrhål.

Appliceringstemperatur > 5 ºC
Vattencementtal ca 0,38
Bindemedel SH Portlandcement

 

Instruktioner

Applicering

Ingjutning av bult, dubb och stålprofiler, även i vattenförande hål. Använd gärna profilerat stål, även om detta inte är nödvändigt.Undvik galvaniserat stål. Detta kan minska vidhäftningen. För bästa vidhäftning rengör alltid borrhålen efter borrning. Hålväggar i betong bör förvattnas.

1. Ta ut patronerna från den täta plastpåsen. Tillslut påsen väl för resterande patroner. Ställ patronerna som skall användas i rent vatten och låt dem stå tills det slutat bubbla (ca 3 min.). Det är inget produktfel om det tar upp till 10 minuter. Max vattentemperatur, + 20 °C.

2. För snarast in patronen eller patronerna i borrhålet. Med en lätt stöt av laddstaken sitter nu dessa kvar även i uppåt riktade hål.

3. För in bulten eller stålet för hand eller helst med hjälp av ett slagverktyg. Patronhöljet brister och cementpastan fyller utrymmet mellan hålvägg och bult. Vid korta förankrings-
längder rekommenderas införing under samtidig vridning.

4. Ca 10 minuter efter vattenupptagning börjar härdningen och efter 1 dygn är bärförmågan normalt mer än 15 ton/m.
 

Observera

Vinterhantering:
CEMBOLT är en cementprodukt. Vid låga temperaturer förlängs härdningstiden avsevärt.

Miljö Säkerhet

Lagring

Minst 24 månader vid försluten förpackning vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.