Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 741 Expanderande fogbetong tix -10c

weber exm 741 Expanderande fogbetong tix -10c
weber exm 741 Expanderande fogbetong tix -10c

Egenskaper

Weber Expanderande Fogbetong Tix -10°C är en torrbruksprodukt avsedd att användas för att säkerställa hållfasthet även vid minusgrader. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt tixotropt, expanderande, frostbeständigt och pumpbart bruk. Tryckhållfasthet >40 MPa. Expanderande Fogbetong Tix -10°C finns även i en sommarvariant, (EXM 731 Expanderande Fogbetong Tix), som är ett certifierat torrbruk.

Allmänt

Användningsområde

Användningsområdet är stort då vidhäftnings- och pumpegenskaper är normalt goda. Weber Expanderande Fogbetong Tix -10 °C är avsett för fogning mellan betongelement med fogar från ca 10 mm där en bra vidhäftning och täthet erfordras. Weber Expanderande Fogbetong Tix -10°C användes även till förstärkning och fogning av gamla stenbroar och kajer, fogning av betong och stenmurar, större sprickor i betong och hålkäl mellan t ex vägg och balkongplatta m.m. Genom sin tixotropa konsistens är Weber Expanderande Fogbetong Tix -10°C lämplig för vertikala fogar. Weber Expanderande Fogbetong Tix -10°C är speciellt anpassad för att blandas och pumpas i Webers blandarpump GAB–23.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen vid torr förvaring.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 25 kg torrbruk ger ca 13 liter färdigblandad betongmassa.  
Tillsatsmedel Vidhäftningsförbättrare
Konsistensgivare
 
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattencementtal ca 0,50  
Tryckhållfasthet
1 dygn >20 MPa  
7 dygn >30
Formar och material
-10 °C: >8 MPa MPa
 
28 dygn >40 MPa
Formar och material -10 °C:> 15 MPa
(Sluthållfastheten
blir dock C32/40 när normenlig, (motsvarande 28 dygn i +20 °C), 28 dygns hållfasthet uppnås.)
 
Bindemedel Cement SH P  
Ballast Natursand 0-1 mm  
Fibrer Nej  
Expansion ca 2 %  
Börjar härda ca 4 tim  
Användningstid + 20 °C, 30 min  
Vattentät Ja SS 137214
Vintertillsats Ja  
Lufthalt 4 - 6 %  
Frostbeständighet Ja SS137244 (salt miljö)
Exponeringsklass X0, XC4, XS3, XD3, XF3, XA1 EN 206-1

Instruktioner

Blandning

Blandning och pumpning sker lämpligast med Webers blandarpump GAB–23. Weber Expanderande Fogbetong Tix -10 °C kan även blandas med planblandare eller borrmaskin/ visp under 5 minuter med ca 4,3 liter vatten per 25 kg, varvid erhålles ca 13 liter betongmassa i en tixotrop konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras.
Betongen är utprovad och anpassad för pumpning med Webers blandarpump GAB–23.

Förbehandling

Vid fogning mot eller på gammal betong då vidhäftning önskas skall följande iakttas:

Sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs e dyl. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas.

Nedanstående punkter gäller endast då inte risk för frost föreligger:

Senast dagen före fogning vattnas underlaget rikligt. Starkt sugande underlag kan kräva förvattning även fogningsdagen.

Underlaget skall vid fogning vara svagt sugande.
Endast ytskiktet skall suga vatten.

Applicering

Fogning med Weber Expanderande Fogbetong Tix -10 °C kan utföras på olika sätt. Oftast användes pump (GAB–23) och med någon form av munstycke på slangen. Bruket kan även appliceras för hand.

Vinterhantering:

Is och snö får ej förekomma på gjutstället. Säkrast är om motgjutningsytorna är tinade. Bruket bör vara +20°C vid blandning och särskild omsorg måste tas så att blandare
och slangar ej fryser. Någon uppvärmning av gjutstället behöver ej göras och gjutningen behöver ej skyddas mot frost efter gjutning.

Praktiska tips

Avsedd att användas främst tillsammans med Weber blandarpump, GAB 23.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.