Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 731 expanderande fogbetong tix

weber exm 731 expanderande fogbetong tix
weber exm 731 expanderande fogbetong tix

Egenskaper

Tixotrop expanderande fogbetong för fyllning av t ex betongelementfogar eller stenmursfogar från 10 mm och uppåt. Exm 731 är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt tixotropt, expanderande, frostbeständigt och pumpbart bruk. Tryckhållfasthet >40 MPa. Exm 731 finns även i en vintervariant, Exm 741 som kan användas ner till - 10°C.

Allmänt

Användningsområde

Användningsområdet är stort eftersom vidhäftnings- och pumpegenskaper normalt är bra. Exm 731 är avsett för fogning mellan betongelement med fogar från ca 10 mm där en god vidhäftning och täthet erfordras. Exm 731 kan även användas till förstärkning och fogning av gamla stenbroar och kajer, fogning av betong och stenmurar, större sprickor i betong och hålkäl mellan t ex vägg och balkongplatta mm. Genom sin tixotropa konsistens är Exm 731 mycket lämplig för vertikala fogar.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Förpackning

25 kg säck,
Bulk eller 1 ton storsäck.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Defenition Värde/ enhet Referens
Appliceringstemp. > 5 ºC  
Utbyte Ca. 12 liter/ 25 kg säck  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov Max 4,3 liter/ 25 Kg  
Vattencementtal < 0,5  
Tryckhållfasthet
1 dygn > 20 MPa SS-EN 196-1
7 dygn > 30 MPa SS-EN 196-1
28 dygn > 40 MPa SS-EN 196-1
Krympning  (40x40x160mm)
28 dygn < 1,5 ‰ SS 137215
231 dygn < 2,0 ‰ SS 137215
Bindemedel Snabbcement   
Cementtyp och klass Cem I 52,5R EN 197-1
Kloridhalt <0,1% av cement SP-metod 0433
Tillsatsmedel

Vidhäftningsförbättrare

Konsistensgivare

 
Ballast Natur 0-1 mm  
Expansion Max 4 % SS-EN 445
Vattenseparation ingen separation SS-EN 445
Användningstid + 20°C 30 min  
Börjar härda Ca 4 tim  
Tillstyvnadstid ca 40 min SS 13 71 26
Vattentät Ja SS 137214
Lufthalt 5-10 % SS-EN 1015-7
Konsistens Tixotrop SS- EN 1015-3
Frostbeständighet Mycket god SS137244 1A
Exponeringsklass X0/XC4/XS1/XD2/XF3/XA1  
Resestivitet 6000Ωcm Våtlagrade
Tekniska godkännanden

P-märkning klass

CR 059

Cert nr. 125703/SP

Cert 1002

 SP/Certifiering

CE-märkning

EN 1504-6

Dop-SE 0226 SP/Cert  0402

Instruktioner

Blandning

Blandning sker lämpligast med anpassade Weber blandarpumpar. Exm 731 kan även blandas med planblandare eller borrmaskin/visp under 5 minuter med max 4,3 liter vatten per 25 kg, varvid erhålles en betongmassa i en tixotrop konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras.

Förbehandling

Vid fogning mot eller på gammal betong skall följande iakttas:
Sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs el dyl. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas.
Senaste dagen före fogning vattnas underlaget rikligt. Starkt sugande underlag kan kräva förvattning även fogningsdagen.
Underlaget skall vid fogning, vara svagt sugande.  

Applicering

Fogning med Exm 731 görs oftast med pump. Bruket kan även appliceras för hand.

Observera

Vid lägre temperatur än +5° C avstannar hållfasthetstillväxten. Även fogningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda fogningar mot avkylning. Fog får ej utsättas för frost innan hållfasthet motsvarande 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn. Vid fogning där temperaturen understiger 0° C och ett certifierat torrbruk ej krävs rekommenderas Exm 741 vid arbete ner till -10°C.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Kvalitetskontroll

Produkten är P-märkt, enligt SP/Certifiering, expanderande torrbruk, CR059. P-märkning är en certifiering av tredje part, SP/Certifiering. I certifieringen ingår detaljerade krav och kontroller av produkten avseende innehåll, funktionsegenskaper, beständighet och hållfasthetsegenskaper. I certifieringen ingår även årlig uppföljning av tillverkarens egenkontroll, samt provning i oberoende laboratorium, för att verifiera att angivna krav och egenskaper uppfylls.  

Följande produkttyper har krav/provningar kan P-märkas som torrbruk:
- Undergjutnings- och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning
- Expanderande torrbruk
- Expanderande köldbruk

Produktens aktuella egenskaper och uppfyllda krav framgår av godkännandebevis och produktblad.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.