Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 726 Expanderbetong grov anl fibrer.

weber exm 726  Expanderbetong grov anl fibrer.
weber exm 726  Expanderbetong grov anl fibrer.

Egenskaper

Expanderbetong Grov Anl är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk.Expanderbetong Grov Anl ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingående Anläggningscement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Innehåller polypropylenfibrer.Tryckhållfasthetsklass C50/60.

Allmänt

Användningsområde

Används i skikttjocklekar 30-300 mm. Särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns.
Expanderbetong Grov Anl är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, cisterner m.m. Expanderbetong Grov Anl är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten. Expanderbetong Grov Anl har en lättflytande ( rinnande ) konsistens och är lämplig för pumpning.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst, ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Appliceringstemperatur > + 5 ºC  
Utbyte Ca 13 liter per 25 kg säck  
Rekommenderad skikttjocklek 30-300 mm  
Vattencementtal 0,38  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C50/60  
1 dygn 20 MPa  
7 dygn 60 MPa  
28 dygn 70 MPa  
Bindemedel Anläggningscement  
Ballast Natursand 0-4 mm  
Fibrer Ja, Polypropylenfiber  
Rekommenderad vattenhalt 11 %  
Expansion 0,5-2 %  
Börjar härda Ca 4 tim  
Användningstid Ca 30 min  
Vattentäthet Ja SS 137214
Lufthalt Ca 3 %  
Konsistens Lättflytande  
Frostbeständighet Ja SS 13 72 44 (salt miljö)
Exponeringsklass X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA2 EN 206-1

Instruktioner

Blandning

Expanderbetong Grov Anl blandas maskinellt minst 5 minuter med ca 2,75 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 14 liter betongmassa i lättrinnande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare, snabblandare eller borrmaskin/visp.

Förbehandling

Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället.

Applicering

Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Tillse att luftfickor ej bildas genom att arbeta från ett håll. Endast lätt vibrering eller puddling får förekomma.
Expanderbetong Grov Anl skall användas inom 30 minuter.

Efterbehandling

Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort, påföres Weber Krympspärr för bästa resultat.

Praktiska tips

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Betongen får ej utsättas för frost innan hållfasthet 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn. Alternativt kan Weber Expanderbetong Köld användas.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.