Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 725 Expanderbetong grov anl

weber exm 725 Expanderbetong grov anl
weber exm 725 Expanderbetong grov anl

Egenskaper

  • Pumpbar
  • Sulfatresistent
  • P-märkt
  • Uppfyller kraven enligt AMA Anläggning

Expanderbetong Grov Anl är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Grov Anl ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingående Anläggningscement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Tryckhållfasthetsklass C50/60. Expanderbetong Grov Anl uppfyller högt ställda krav och har anlänts till ett flertal större anläggnings projekt, Storabältsbron, Öresundsbron, Citytunneln mm. Produkten uppfyller krav på undergjutnings- och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt SPCR 059. Och CE-märkt enligt EN 1504-6 Förankring

Allmänt

Användningsområde

Används i skikttjocklekar 30-300 mm. Särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns.
Expanderbetong Grov Anl är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, cisterner m.m. Expanderbetong Grov Anl är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten. Expanderbetong Grov Anl har en lättflytande (rinnande) konsistens och är lämplig för pumpning.

Ytterligare information

EXM 725 är tack vare sin relativt låga resestivitet lämpligt lagningsmaterial för betong eller ingjutningsmaterial för t.ex nät i samband med katodiskt skydd.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Bulk, ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Definition Värde/enhet Referens
Användningstemp > + 5 ºC  

Rekommenderad

skikttjocklek

30-300mm  
 Utbyte ca 13 liter/25 kg  
 Vattenbehov

 2,75 liter/

25 kg

(11%)
 VCT Ca 0,35  
 Tryckhållfasthet C50/60 SS-EN 206-1
 1 dygn 20 Mpa SS-EN 196-1
 7 dygn 60 Mpa  SS-EN 196-1
 28 dygn 70 Mpa SS-EN 196-1
 Fri Krympning 50% RF (SS 13 72 15) 40x40x160
 28 dygn < 0,8 ‰ SS 13 72 15
231 dygn 1,2 ‰ SS 13 72 15
Bindemedel  Anläggningscement
Cementtyp och klass Cem I 42,5 N MH/SR 3/LA EN 197-1
Kloridhalt ≤ 0,1% av cement SP-metod 0433
Ballast Natur 0-4 mm   
Expansion 0,5-2,5 %  SS-EN 445
Vattenseparation ingen separation SS-EN 445
Användningstid ca 30 min   
Börjar Härda Ca 4 tim  
Tillstyvnadstid 9h 30 min SS 13 71 26
 Vattentät Ja  SS 13 72 14 
 Lufthalt ca 3%  SS-EN 1015-7
Konsistens 5 min 380-460 mm  SP-metod 1651 
Konsistens 15 min 380-460 mm SP-metod 1651

Utfyllnadsförmåga

(antal porer)

max 50<200mm2

inga>200mm2

SP-metod 1614
 Frostbeständig Mycket god SS 13 72 44 1A 
 Exponeringsklass

X0/XC4/XS3/XD3/

XF4/XA2

SS-EN 206-1
Resestivitet 10000Ωcm Våtlag
Tekniska godkännanden

P-märknings

klass CR059

Cert nr.

125701/SP

Cert 1002 

 SP / Certifiering

CE-märkning,

EN 1504-6

Dop-SE 0224  SP / Cert 0402

Instruktioner

Blandning

Expanderbetong Grov Anl blandas maskinellt minst 5 minuter med ca 2,75 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 14 liter betongmassa i lättrinnande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare, snabblandare eller borrmaskin/visp.

Förbehandling

Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning.

Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan.

Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället.

Applicering

Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Tillse att luftfickor ej bildas genom att arbeta från ett håll. Endast lätt vibrering eller puddling får förekomma.
Expanderbetong Grov Anl skall användas inom 30 minuter.

Efterbehandling

Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort, påföres Weber Krympspärr för bästa resultat.

Praktiska tips

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Betongen får ej utsättas för frost innan hållfasthet 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn. Alternativt kan Weber EXM 715 Expanderande Köldbetong användas.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.

Kvalitetskontroll

Produkten är P-märkt, enligt SP/certifierings krav för P-märkning av Torrbruk, SPCR059. P-märkning är en certifiering av tredje part, SP/certifierin. I certifieringen ingår detaljerade krav och kontroller av produkten avseende innehåll, funktionsegenskaper, beständighet och hållfasthetsegenskaper. I certifieringen ingår även årlig uppföljning av tillverkarens egenkontroll, samt provning i oberoende laboratorium, för att verifiera att angivna krav och egenskaper uppfylls.

Följande produkttyper har krav/provningar kan P-märkas som torrbruk:
- Undergjutnings- och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning
- Expanderande torrbruk
- Expanderande köldbruk

Produktens aktuella egenskaper och uppfyllda krav framgår av godkännandebevis och produktblad
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer