Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 724 Expanderbetong super 8mm

weber exm 724 Expanderbetong super 8mm

Egenskaper

EXM 724 är ett torrbruksprodukt. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Ingående Anläggnings-cement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Tryckhållfasthetsklass C72/90.

Allmänt

Användningsområde

Används i skikttjocklekar 50-500 mm, särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns och extra hög hållfasthet önskas. EXM 724 är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av betong- och stålkonstruktioner, brolager, cisterner m.m. EXM 724 används också vid andra gjutningsarbeten, där krav på god vattentäthet och extra hög tryckhållfasthet eftersträvas.

Lagring

Ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring.

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Appliceringstemperatur > 5 ºC  
Utbyte Ca 13 liter / 25 kg säck  
Rekommenderad skikttjocklek 50-500 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov Ca 2,7 liter / 25 kg säck  
Vattencementtal Ca 0,3  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C72/90  
1 dygn > 20 MPa  
7 dygn > 50 MPa  
28 dygn > 90 MPa  
Bindemedel Anläggningscement  
Ballast Natursand 0 - 8 mm  
Expansion 0,5 - 2 %  
Börjar härda Ca 4 tim  
Användningstid 30 min  
Vattentät Ja SS 137214
Konsistens Lättflytande  
Frostbeständighet Ja SS 13 72 44 (salt miljö)
Exponeringsklass X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA2 EN 206-1

Instruktioner

Blandning

EXM 724 blandas maskinellt minst 5 minuter med ca 2,7 liter vatten/ 25 kg varvid erhålles ca 13 liter betongmassa i lättrinnande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med borrmaskin/visp, planblandare eller snabblandare.

Förbehandling

Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning.
Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället.

Applicering

Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Tillse att luftfickor ej bildas genom att arbeta från ett håll. Endast lätt vibrering eller puddling får förekomma. EXM 724 skall användas inom 30 minuter. Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning.

Efterbehandling

Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort påföres Weber Krympspärr för bästa resultat.

Praktiska tips

EXM 724 får en lättflytande (rinnande) och för pumpning lämplig konsistens. Weber Maskinavd. har anpassade utrustningar.

Observera

Vid lägre temperatur än + 5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Betongen får ej utsättas för frost innan hållfasthet 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn beroende på temperatur.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

Ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.