Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 722 Expanderbruk express

weber exm 722 Expanderbruk express
weber exm 722 Expanderbruk express

Egenskaper

  • EXM 722 är ett torrbruk med hög korttidshållfasthet. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. EXM 722 ger normalt en god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementbruk bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. EXM 722 ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t.ex. tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande.Tryckhållfasthet efter 2, 4 och 6 timmar: >10, >12 och >15 MPa. + 20°C

EXM 722 är ett expanderbruk med hög korttidshållfasthet. lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementbruk bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t.ex. tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande.

Allmänt

Användningsområde

Används i skikttjocklekar 20-200 mm. Särskilt lämpligt där alla sidor är givna och krav på total utfyllnad finns. EXM 722 är avsedd för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål-och betongpelare, räckesståndare mm.
EXM 722 är också lämpligt för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten.

Ytterligare information

EXM 722 är ett torrbruk med hög korttidshållfasthet. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. EXM 722 ger normalt en god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementbruk bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. EXM 722 ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t.ex. tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande.Tryckhållfasthet efter 2, 4 och 6 timmar: >10, >12 och >15 MPa. + 20°C

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Öppentid 20 min  
Rekommenderad skikttjocklek 20-200 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattencementtal 0,40  
Tryckhållfasthet
1 dygn > (10 MPa efter 2 tim )
> (12 MPa efter 4 tim )
> (15 MPa efter 6 tim )
vid + 20°C
> 30MPa, vid +20°C
 
3 dygn > 40 MPa, vid +20°C  
7 dygn > 45MPa, vid +20ºC  
28 dygn > 50MPa, vid +20ºC  
Bindemedel Specialcement
OBS! Ej aluminatcement
 
Ballast Natursand 0-2 mm
Kornmax 3 mm
 
Rekommenderad vattenhalt Ca 3,5 liter / 25 Kg  
Expansion 0,5-2 %  
Börjar härda Ca 30 min  
Användningstid Ca 20 min  
Vattentät Ja SS 137214
Vintertillsats Nej  
Lufthalt Ca 5 %  
Konsistens Lättflytande  
Frostbeständighet Ja SS 13 72 44
Exponeringsklass X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA2 EN 206-1

Instruktioner

Blandning

EXM 722 blandas maskinellt minst 5 minuter med ca 3,5 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 14 liter betongmassa i lättrinnande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare, snabblandare eller borrmaskin/visp. Anpassa vattentemperaturen så att brukstemperaturen efter blandning blir ca 20°C.

Förbehandling

Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället.

Applicering

Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Tillse att luftfickor ej bildas vid undergjutning genom att arbeta från ett håll. Endast lätt vibrering eller puddling får förekomma. Användning av en form med förhöjd formkant på en sida för ifyllnad av bruket är mycket lämpligt. Expanderbruk Express skall användas inom 20 minuter.
Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning.

Efterbehandling

Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort påföres Weber Krympspärr för bästa resultat.
OBS! Efterhärda ej med vatten vid risk för minusgrader.

Praktiska tips

Expanderbruk Express får en lättflytande(rinnande) och för pumpning lämplig konsistens. Dock måste brukets korta öppentid beaktas. Weber Maskinavd. har anpassade utrustningar.

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varmt bruk och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Bruket får ej utsättas för frost innan hållfasthet motsvarande 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn. Alternativt kan Weber Expanderbetong Köld användas.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.