Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 711 Expanderbetong snabb fin

weber exm 711 Expanderbetong snabb fin

Egenskaper

  • EXM 711 är en expanderbetongprodukt för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader.

EXM 711 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader (köldbetongegenskaper).Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Allmänt

Användningsområde

EXM 711 är i första hand avsedd för gjutningar där snabb tillstyvnad och kort avformningstid önskas (ca 45min).
Betongen möjliggör även gjutning i låga temperaturer (ned till -10°C) utan att avformningstiden påverkas.
EXM 711 används främst i skikttjocklekar 15-100 mm. EXM 711 används vid undergjutningar av prefabkonstruktioner, stål- och betongpelare, betongelement och maskiner och för fastgjutning av t ex räcken mm. Galvaniserat stål och aluminium, som skall ingjutas måste skyddsmålas.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen vid torr förvaring.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Mixing
Härdtid
Utbyte Ca 14 liter per 25 kg säck  
Rekommenderad skikttjocklek 15-100 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov Ca 4,5 liter per 25 kg säck  
Vattencementtal < 0,45  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C32/40  
1 dygn > 20 MPa vid +20°C  
7 dygn >15 MPa vid -10°C  
28 dygn >40 MPa vid +20°C, >25 MPa vid -10°C, >40 MPa vid -10°C i 28 dygn och +20°C i 63 dygn  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Portlandcement  
Ballast Natursand 0-1 mm  
Expansion 0,5-2 %  
Börjar härda Ca 30-60 min  
Användningstid Ca 15 min, vid 20°C  
Nötningsmotstånd
Lufthalt Ca 5 %  
Konsistens Lättflytande  
Frostbeständighet Ja SS 13 72 44 (salt miljö)
Exponeringsklass X0, XC4, XS2, XD2, XF2, XA1 EN 206-1

Instruktioner

Blandning

EXM 711 kräver ca 4,5 liter vatten per 25 säck, varvid erhålles ca 14 liter betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med borrmaskin/visp, snabblandare eller planblandare.
Vid kall temperatur används varmt vatten. Sträva efter en temperatur av +20°C i färdigblandat material.

Förbehandling

Vid gjutning mot eller på gammal betong då vidhäftning erfordras, skall följande iakttas.
1. Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg
avlägsnas med betongfräs e d. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas.
2. Senast dagen före gjutning vattnas underlaget rikligt (endast när risk för frost ej finns).

Applicering

Blanda EXM 711. Fyll formen från en sida så att luftfickor ej bildas vid undergjutning. Endast lätt vibrering eller puddling får förekomma. Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning.

Efterbehandling

EXM 711 skall skyddas mot tidig fuktavgång från betong. Skall ingen efterbehandling såsom målning etc göras, kan Weber Protect Membranhärdare påföras ytan omgående. Om ytan skall efterbehandlas påföres Weber Krympspärr, som ej är filmbildande dagen efter eller då vattning avslutats eller plastfolie borttagits.
OBS! Efterhärda ej med vatten vid risk för minusgrader.

Praktiska tips

På grund av betongens snabba tillstyvnad rekommenderar vi ej pumpning av EXM 711.

Observera

EXM 711 bör vara +20°C och gjutställets ytor alltid vara fria från is och snö. Säkrast är om motgjutningsytorna är tinade. Fritt vatten eller andra föroreningar får ej förekomma. Någon uppvärmning av gjutstället behöver ej göras och gjutningen behöver ej skyddas mot frost.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.