Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 703

weber exm 703
weber exm 703

Egenskaper

  • Expanderbetong Grov är en certifierad Lättflytande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk.

Expanderbetong Grov är en certifierad torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättflytande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Grov ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlat aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Weber Expanderbetong Grov ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande. Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt CR 059.

Allmänt

Användningsområde

Används i skikttjocklekar 30-300 mm. Särskilt lämpligt där alla sidor är givna och där krav på total utfyllnad finns. Expanderbetong Grov är avsedd för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, räckesståndare mm. Expanderbetong Grov är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten.

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Appliceringstemp.> 5 ºC 
Utbyteca 12 liter/25 kg 
Rekommenderad skikttjocklek30-300 mm 
VattenbehovMax 2,75 liter/ 25Kg 
Vattencementtalca 0,35 
Tryckhållfasthet
1 dygn> 30 MPa SS-EN 196-1
28 dygn> 60 MPa SS-EN 196-1
Krympning  (40x40x160)
28 dygn< 0,8 ‰ SS 13 72 15
56 dygn< 1,0 ‰ SS 13 72 15
BindemedelCem I 42,5N MH/SR3/LA
Cem I 52,5R
 (Portlandcement)
Kloridhalt< 0,1% av cementSP-metod 0433
BallastNatur 0-4 mm 
FibrerNej 
Expansion0,5-2 %SS-EN 445
Vattenseparationingen separationSS-EN 445
Användningstid30 min 
Börjar härdaca 4 tim 
Tillstyvnadstid SS 13 71 26
VattentätJaSS 13 72 14
VintertillsatsNej 
Lufthalt2-5 %SS-EN 1015-7
Konsistens 5 min380-450 mmSP-metod 1651
Konsistens 15 min380-450 mmSP-metod 1651
FrostbeständighetMycket godSS 137244 1A

Utfyllnadsförmåga

antal porer

max50<200mm2

inga>200mm2

SP-metod 1614
ExponeringsklassX0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1EN 206-1
Tekniska godkännanden
P-märkning klassCR059, Cert nr. 125701 SP Cert 1002
CE-märkningEN 1504-6, Dop-SE 0220 SP Cert 0402

Instruktioner

Blandning

Expanderbetong Grov blandas maskinellt minst 5 minuter med ca 2,75 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 12 liter betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare, snabblandare eller borrmaskin/visp.

Förbehandling

Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bästa vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället.

Applicering

Pumpning
Expanderbruk har en lättflytande och för pumpning lämplig konsistens. Weber Maskinavd. har anpassade utrustningar.

Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Tillse att luftfickor ej bildas vid undergjutning genom att arbeta från ett håll. Endast lätt vibrering eller puddling får förekomma. Användning av en form med förhöjd formkant på en sida för ifyllnad av betongen är mycket lämpligt. Exm 703 skall användas inom 30 minuter.
 

Efterbehandling

Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort påförs Weber Krympspärr för bästa resultat.

Observera

Vinterhantering:
Vid lägre temperatur än +5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Betongen får ej utsättas för frost innan hållfasthet motsvarande 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn. Vid temperaturer +5 till -10°C kan Exm 712 eller 715 vara alternativ.
Efterhärdning får ej utföras med vatten vid risk för minusgrader.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Kvalitetskontroll

Produkten är P-märkt, enligt SP/certifiering, CR 059 expanderande torrbruk. P-märkning är en certifiering av tredje part, SP/certifierin. I certifieringen ingår detaljerade krav och kontroller av produkten avseende innehåll, funktionsegenskaper, beständighet och hållfasthetsegenskaper. I certifieringen ingår även årlig uppföljning av tillverkarens egenkontroll, samt provning i oberoende laboratorium, för att verifiera att angivna krav och egenskaper uppfylls.  

Följande produkttyper har krav/provningar kan P-märkas som torrbruk:
- Undergjutnings- och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning
- Expanderande torrbruk
- Expanderande köldbruk

Produktens aktuella egenskaper och uppfyllda krav framgår av godkännandebevis och produktblad.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer