Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber släckt murkalk e

weber släckt murkalk e
weber släckt murkalk e

Egenskaper

Släckt Murkalk E är ett godkänt icke hyrauliskt bindemedel. Släckt Murkalk E, ren kalkhydrat (luftkalk) är genom sin mycket stora finmaldhet synnerligen väl lämpad för putsbruk. Blandat bruk hårdnar i samband med luften kolsyra och får ej användas i kall och fuktig väderlek (kvalitetsgrupp E). Ingående tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnade bruket.

Allmänt

Användningsområde

Släckt murkalk E används som bidemedel i två putsbrukstyper enligt HusAMA.

Putsbrukstyp E1
Bruk E11
Användningsområde: Grov- och finputs
Vikt 100/850
Volym 1:4

Putsbrukstyp E2
Bruk E21
Användningsområde: Grov- och finputs
Vikt 100/1050
Volym 1:5

Bruk F
Användningsområde: Kalkmålning
Kalk/vatten
Volym 2:5

Släckt Murkalk E används som bindemedel i en murbruksklass enligt SS 13 75 19 och SS 13 75 20

Murbruksklass E: Murning där murbruksklass E föreskrives
Vikt 100/1050
Volym 1:5

Förpackning

10kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Rekommenderad skikttjocklek max 20 mm/påslag
Lufthalt 10-20 %

Instruktioner

Blandning

Släckt Murkalk E blandas med sand enligt nämnda proportioner. Blandat bruk kan användas under obegränsad tid och göras upp med vatten under förutsättning att det lagrats fuktigt (under vattenlins).
Anskaffa sand från erkänd leverantör och använd dricksvatten till blandningen.
Vid blandningen med Satd P cement i viktdelar, Kalk/cement, 50/50 erhålles KC C (volym 2/1) eller i vikdelar 35/65. KC B (volym 1/1).

Förbehandling

Putsning
Vid putsningsarbeten bör underlaget förvattnas och tunngrundas. Grundningsbruk väljs efter typ av underlag. Renoveringar av äldre material kräver ofta grundningbruk av svagare karaktär, typ kvalitetsgrupp C eller B, för att harmoniera med underlagets egenskaper.

Applicering

Murning
Murning med kalkbruk utföres mestadels i kompletterande syfte vid renoveringar av äldre byggnader. Härvid bär beaktas, framförallt i lägre temperaturer att murningstakten ej kan hållas lika hög som vid användande av hydrauliska bruk. Bruket låga hållfasthetstillväxt medför då risk för sättningar i murverket. Ett kalkberett bruk innehåller mer vatten än "moderna bruk" och är därför ej anpassat till svagt sugande stenmaterial.

Målning
Släckt murkalk E kan även användas vid kalkmålning. Det är då viktigt att vispa bort skumbildningen från ingående luftporbildare som annars ger blåsor i färgskiktet. Tillblandad "färg" skall stå minst ett dygn och mogna. Speciell målningsanvisning för Puderkalk finns.

Vinterhantering
Blandat bruk får inte användas i kall och fuktig väderlek. Ej under +5 °C.

Efterbehandling

Nyputsad yta skyddas mot snabb uttorkning samt härdas försiktigt med tanke på brukets låga hållfasthetstillväxt, med vattendimma upprepade gånger de närmaste dygnen för att erhålla bästa hållfasthet. Riklig vattning eller nederbörd som träffar putsen förhindrar härdningen (karbonatiseringen) genom minskat lufttillträde

Praktiska tips

Torrbruk med Släckt Murkalk E som bidemedel finns i kvaliteten Kalkbruk E (100/1050).

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.