Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber kalkcement c

weber kalkcement c
weber kalkcement c

Egenskaper

Kalkcement C är ett bindemedel för blandning till puts- och murbruk tillsammans med ballast ( sand ) och vatten i högst kvalitetsgrupp C.Kalkcement C är tillverkad genom blandning av cement och kalk, vilket förenar cementets förmåga att hårdna i kall och fuktig miljö samt kalkens extrema finkorninghet som ger smidiga bruk. Ingående tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnade bruket.

Allmänt

Användningsområde

Genom den höga halten finmald släckt kalk är Kalkcement C speciellt lämpligt till putsbruk.
Kalkcement C används som bindemedel i två brukstyper.

Putsbrukstyp C: Grovputs och utstockning samt finputs.
Blandning Kalkcement C/sand
Viktdel 100/650
Volymdel 1:4

Putsbrukstyp D: Grovputs vid renoveringsarbeten.
Blandning Kalkcement C/sand
Viktdel 100/950
Volymdel 1:6

Kalkcement C används som bindemedel i två murbruksklasser enligt SS 13 75 19 och SS 13 75 20.

Murbruksklass C: Murning av tegel samt lättbetongblock ovan mark.
Blandning Kalkcement C/sand
Viktdel 100/650
Volymdel 1:4

Murbruksklass D: Murning där kvalitetsgrupp D föreskrivs. Blandning Kalkcement C/sand
Viktdel 100/950
Volymdel 1:6

Lagring

12 månader på inplastad pall vid torr förvaring.

Förpackning

12,5kg säck

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Appliceringstemperatur +20 ºC
Tillsatsmedel Luftporbildare
Rekommenderad skikttjocklek 20 mm
Tryckhållfasthet
28 dygn 1,5 MPa
Bindemedel Släckt kalk
Portlandcement
Användningstid ca 2 tim
Lufthalt 18-20 %

Instruktioner

Blandning

Kalkcement C blandas med sand enligt nämnda proportioner. Anskaffa sand från erkänd sandleverantör och använd dricksvatten. Bruk blandat på KC - C rekommenderas till skorstensmurningar.

Applicering

Putsning
Vid putsningsarbeten bör underlaget förvattnas samt tunngrundas med Grundningsbruk. Nyputsad yta skyddas mot uttorkning samt härdas med vatten upprepade gånger de närmaste dygnen för att erhållla bästa hållfasthet och minskad risk för krympsprickor.

Murning
För bästa resultat:

  • använd samma blandningproportioner KC C, sand vatten.
  • använd hela tiden lika lång blandningstid
  • använd jämnt sugande och torra murstenar
  • använd styv konsistens på bruket vilket minskar risken för nedsmutning av murningsarbetet och underlättar rengöringen av fasadytan
  • mura med fyllda fogar
  • bruk som börjar hårdna får ej blandas med ytterligare vatten för att återfå arbetbarhet
  • stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt
  • skydda färdigt murverk mot nederbörd under de första dygnen
  • undvik syratvättning
  • vid behov av rengöring använd Murtvätt Kalk/salt.


Vinterhantering
Under +5° C avtar brukets möjlighet att hårdna markant. Vid lägre temperatur eller då risk för minusgrader under första dygnen finns, blanda in Frostskydd (1,4 liter/säck KC - C) Vidtag även andra åtgärder i form av uppvärmning, skyddstäckning etc. Eftersträva ett bruk med temperatur +20°C. Varning för snabb uttorkning i samband med uppvärmning vid låga temperaturer. Speciella regler gäller för armerat murverk.

Praktiska tips

Torrbruk med KC - C som bindemedel finns i kvaliteterna Puts och Murbruk C samt specialprodukten Putsbruk C.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 månader på inplastad pall vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.