Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber gullex murcement A

weber gullex murcement A
weber gullex murcement A

Egenskaper

Gullex Murcement A är ett universalbindemedel för blandning tillsammans med ballast (sand) och vatten till mur- och putsbruk klasserna A-C. Ingående luftporbildande tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnande bruket.

Allmänt

Användningsområde

Gullex används som bindemedel till murbruk i tre murbruksklasser och till tre putsbrukstyper. Murbruksklass A: Murning där murbruksklass A föreskrivs. T ex armerade tegelkonstruktioner och murverk som bär stora laster. Vikt 100/350 Volym 1:3 Murbruksklass B: Murning av fasadtegel, även i slagregnrik klimatzon. Murning av betong och lättklinkerblock, även i grundmurar. Vikt 100/600 Volym 1:5 Murbruksklass C: Murning av block , tegel- och kalksandsten vi låta belastningar, dock ej i slagregnrik klimatzon. Vikt 100/900 Volym 1:7 Putsbrukstyp A: Tunngrundning och putsningsarbeten där mycket hög hållfasthet erfordras. Slamning av betongytor. Vikt 100/350 Volym 1:3 Putsbrukstyp B: Grovputs och slamning på tegel, kalksandsten, betong- och lättklinkerbetongmurverk och träullsplattor. Vikt 100/600 Volym 1:6 Putsbrukstyp C: Grovputs och slamning på tunngrundat underlag. Vikt 100/900 Volym 1:7

Lagring

Ca 12 månader vid torr förvaring

Förpackning

25kg säck

Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Appliceringstemperatur 20 ºC  
Rekommenderad skikttjocklek 20 mm  
Tryckhållfasthet
28 dygn 12 MPa vid sammansättning 100/350
Metod SS 13 41 11

12,5 MPa
Metod SS -ENV 413-1 (klass MC 12,5)
 
Bindemedel Std P-klinker, kalksten, tillsatsmedel  
Börjar härda Ca 4 tim  
Användningstid ca 2 tim  
Skrymdensitet Ca 1150 kg/m³  
Lufthalt 15-20 %  
Frostbeständighet Ja SS 13 72 44

Instruktioner

Blandning

Gullex Murcement blandas med sand enligt nämnda proportioner. Anskaffa sand från erkänd sandleverantör och använd dricksvatten. Bruk blandat på Kc C rekommenderas till skorstensmurningar.

Applicering

Putsning
Vid putsningsarbeten bör underlaget förvattnas samt tunngrundas med Gullexbruk i klass A eller färdigt torrbruk, grundningsbruk. Nyputsad yta skyddas mot uttorkning samt härdas med vatten upprepade gånger de närmaste dygnen för att erhålla bästa hållfasthet och minskad risk för krympsprickor.

Vinterhantering
Vid temperaturer under +5 °C avtar brukets möjlighet att hårdna markant. Vid lägre temperatur än +5 °C och då risk för minusgrader under första dygnen finns, blanda in Weber Frostskydd, 1,4 liter per 25 kg Gullex. Vidtag även andra vinteråtgärder i form av uppvärmning, skyddstäckning etc. Eftersträva en brukstemperatur på +20 °C. Speciella regler gäller för armerat murverk.

Praktiska tips

Gullex Murcement A som bindemedel finns i produkterna Gullex Murbruk A och Gullex Murbruk B samt i ett antal pigmenterade färgade murbruk.

Observera

Gullex blandas med sand enligt angivna propotioner. Anskaffa sand från erkänd leverantör och använd dricksvatten till blandningen.
Gullex innehåller ej kalk i form av släckt kalk utan endast kalksten som fillermaterial.

Miljö Säkerhet

Lagring

Ca 12 månader vid torr förvaring

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.