Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Allmänt

Användningsområde

Balkonger och loftgångar som utsatts för karbonatiseringsskador så att rostsprängning har uppstått.

Systembeskrivning

Renovering av karbonatiseringsskador på balkonger, loftgångar och balkongskärmar.Karbonatiserad betong innebär att betongen inte ger armeringen det korrosionsskydd som fanns från början. När armeringen rostar bildas järnoxid. Armeringsstålets volym ökar och leder till inre sprickbildning. Resultatet kan bli sprickor och avskalning av betongen över armeringen, vilket minskar av betongens bärförmåga.

Underlag

Betong, armering.

Ingående komponenter

Val av vidhäftningsslamma påverkas av önskat härdförlopp, se produktspecifikation:

  • Rep 05 Betoheft
  • Rep 06 Vidhäftningsslamma  Snabb

Val av lagningsbruk påverkas av önskad slutlig hållfasthet, härdförlopp, ballaststorlek eller särskild applikationspreferenser, se produktspecifikation:     

  • Rep 25 Reparationsbruk
  • Rep 26 Reparationsbruk Snabb
  • Rep 45 Reparationsbruk

Som slitskikt med vattentätande och karbonatiseringskyddande effekt på ytor belastade med gångtrafik appliceras:

  • Rep 995 Ytslamma

Om målning av ytslamman önskas appliceras:

  • Strong Betongfärg

Som färg och karbonatiseringsskydd av partier som ej utsätts för gångtrafik appliceras:

  • Mineralux 8270 Betongfärg Fin

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Utföres enligt aktuell arbetsanvisning. Skadad betong som karbonatiserats ska friläggas till frisk betong och angripen armering ska rengöras mekaniskt eller blästras före åtgärd. Frilagd betong och armering behandlas med Weber Betoheft 05 Vidhäftningsslamma eller Rep 06 och lämpligt reparationsbruk appliceras därefter enligt arbetsanvisningen. Metodbeskrivning och checklista/egenkontroll finns under fliken dokument.

 

Efterbehandling

Utföres enligt aktuell metodbeskrivning. Ytorna efterbehandlas med weber betongimpregnering. Gångytor efterbehandlas med weber rep 995 ytslamma samt weber strong betongfärg. Balkongskärmar och undersidor porlagas med weber REP 05 betoheft samt målas med weber mineralux betongfärg.

 

Praktiska tips

Vid osäkerhet om betongens kondition, kontakta en betongkonsult.

Observera

Lagning får inte utföras vid temperaturer lägre än +5°C grader. Systemet skyddas under härdning mot väder och vind.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Enligt Betongreparationer - Kvalitetsdokument.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.