Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber kantstenslim

weber kantstenslim
weber kantstenslim

Egenskaper

Weber Kantstenslim är ett vattenfast och frostbeständigt limbruk speciellt avsett för limning av kantsten, knäckstensmurar eller liknande. Weber Kantstenslim innehåller en bindemedelskombination av cement som härdar i fuktig miljö och plastdispersion som härdar vid uttorkning. Weber Kantstenslim innehåller också accelererande tillsatsmedel, klorider. Detta ger ett smidigt, snabbt hårdnande bruk med normalt en bra vidhäftning.

Allmänt

Användningsområde

Weber Kantstenslim är avsett för limning av gatukantsten, betongsten mot asfalt eller betong samt för sammanfogning av murblock, knäcksten etc.

Lagring

ca 12 månader på inplastad lastpall vid torr förvaring.

Förpackning

25kg säck

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 1 säck (25 kg) ger ca 13 liter färdig massa. Normalförbrukningen vid 13 cm bred kantsten är en säck per 25 lpm. Vid 3 mm fog räcker 25 kg till 4 m².  
Mixing
Tillsatsmedel Klorider. Undvik kontakt med armeringsstål.  
Härdtid
Min tjocklek 3 mm  
Max tjocklek 50 mm  
Vattenbehov Styv konsistens:
<5 liter/25 kg säck
Limning: 5 - ca 5.5 liter/25 kg säck
 
Tryckhållfasthet
1 dygn > 20 MPa  
7 dygn > 40 MPa  
28 dygn > 50 MPa  
Vidhäftning
Vidhäftning Mot betong 1,5 - 2,5 MPa. Mot asfalt 0,5 - 1,0 MPa  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Portlandcement  
Ballast Natursand 0 - 1 mm  
Expansion 0 - 2% (vid +20 °C)  
Användningstid 30 - 60 minuter  
Nötningsmotstånd
Vintertillsats Nej  
Frostbeständighet Ja SS 137244

Instruktioner

Blandning

5 liter vatten hälls i ett blandningskärl och en säck (25 kg) tillsättes därefter under kraftig omrörning. Använd borrmaskin med visp eller liknande. Blanda minst tre minuter tills limmet är helt homogent. För att uppnå bästa limegenskaper bör bland-
ningen stå och dra i 10-15 minuter innan den används. Vid behov justeras konsistensen med lite extra vatten.

Förbehandling

Underlag av betong eller asfalt skall vara rent och fritt från cementhud, olja, fett, lösa partiklar, damm och andra föroreningar. Asfaltunderlag måste vara några veckor gammalt. Före utläggning skall betongunderlag fuktas med vatten. Vattensamlingar på ytan får ej förekomma. Asfalt eller släta underlag primas med Weber Floor 4716 Primer spädd med 4 delar vatten för att få bästa vidhäftning.

Applicering

Vattentillsats/konsistens anpassas till förhållanden på arbetsplatsen. Lättflytande
lim ger bäst vidhäftning. Vid ojämna underlag eller då tjockare fogar fordras används styvare konsistens. Dock kan då fordras att sten och underlag slammas med lättflytande massa.
Weber Kantstenslim läggs ut på underlaget som ett band. Omedelbart därefter trycks det som skall limmas, stenar, plattor och dylikt på plats så att lim pressas ut längs stenens hela omkrets. Det är viktigt att vidhäftningsytan blir maximal och att limmet bildar en kant runt stenen som förhindrar att vatten att tränger in och ger frostsprängning. Eftersträva 3 - 8 mm limfogtjocklek.
 

Observera

Vinterhantering
Weber Kantstenslim får ej ustättas för frost de tre första dagarna efter utläggning. Fruset underlag måste tinas innan stenarna limmas. Vid risk för kyla efter limning täcks stenarna med isolermatta.

Miljö Säkerhet

Lagring

ca 12 månader på inplastad lastpall vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.