Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Produkter och system

Weber är Sveriges största tillverkare av torrbetongprodukter

Vårt betongsortiment sträcker sig från den enklaste standardbetongen för hemmafixaren till avancerade specialbetonger för t.ex. brobyggen och undervattensgjutningar. 

Produkter och system (2)

Betongsystem

Underhåll och reparation är viktigt för att ge betongen lång livslängd.

Sand/Stenkross

Sand och stenkross för fogning, murning, putsning och rengöring.

Se alla system

Betongsystem (1)

Balkongrenovering

Balkongrenovering

Weber Balkong ROT: Renovering av karbonatiseringsskador på balkonger, loftgångar och balkongskärmar.

Se alla system

Standardbetong (15)

weber läggningsbruk C25/30

weber läggningsbruk C25/30

För sättning av keramiska plattor i tjockt jordfuktigt bruk.

weber cementbruk a

weber cementbruk a

Ger hög hållfasthet vid putsning/murning samt lagning på betongunderlag.

weber cementbruk a anl

weber cementbruk a anl

För mycket hög hållfasthet i murning, putsning samt lagning på betongunderlag.

weber ytbetong

weber ytbetong

För gjutning av skikt 10-50 mm.

Se alla produkter

Cement/Bindemedel (7)

Byggcement

Byggcement

Byggcement är ett portlandcement som tillverkas i Skövde.

Anläggningscement

Anläggningscement

Lågalkalisk, sulfaresistent för kvalificerade arbeten, broar etc.

weber gullex murcement A

weber gullex murcement A

Universalbindemedel till mur- och putsbruk klasserna A-C.

weber kalkcement c

weber kalkcement c

Kalkcement C är ett bindemedel för blandning till puts- och murbruk tillsammans med ballast (sand) och vatten i högst ..

Se alla produkter

Reparationsbetong (17)

weber betoheft anl

weber betoheft anl

Korrosionsförhindrande och vidhäftningsförbättrande slamningsmassa. Anläggning.

weber rep 932 Anläggningsbetong 0-12 mm

weber rep 932 Anläggningsbetong 0-12 mm

Högvärdig, saltfrostbeständig betong. Skikt större än 50 mm.

weber lagningsbruk

weber lagningsbruk

För betongsår, skarvförskjutningar etc. Putsas och filtas. Ute - inne. Kornstorlek: 0-0,5 mm.

weber rep 990

weber rep 990

Elastisk, ljusgrå ytslamma med extremt hög CO-täthet och hög elasticitet. Två-komponent Ingår i Weber Betongreparation..

Se alla produkter

Sprutbetong (4)

weber sprutbetong reduce 4

weber sprutbetong reduce 4

Baserad på Anläggningscement. Sprutbetong Reduce innehåller tillsatsmedel för att få reducerad återstuds.

weber sprutbetong reduce 8

weber sprutbetong reduce 8

Baserad på Anläggningscement. Sprutbetong Reduce innehåller tillsatsmedel för att få reducerad återstuds.

weber rep 955 sprutbetong Anl 0-4 C100/300

weber rep 955 sprutbetong Anl 0-4 C100/300

Sprutbetong Anl 0-4 C100/300 för torrsprutning.

weber rep 965 tbs-bruk anl

weber rep 965 tbs-bruk anl

TBS Bruk är speciellt utvecklat för att tillsammans med torrbetongsprutor vara ett högklassigt betongreparationskoncep..

Se alla produkter

Pumpbetong (7)

weber rep 931 Pumpbetong 0-4 mm anl

weber rep 931 Pumpbetong 0-4 mm anl

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong krävs.
R..

weber Avjämning ute

weber Avjämning ute

Används för avjämning av betongunderlag och andra fasta underlag utomhus och i utsatta miljöer. Kan läggas för hand el..

weber undervattensbetong vinter

weber undervattensbetong vinter

Undervattensbetong vinter är mycket lämplig vid gjutningar under vatten och i skvalpzoner då låga temperaturer råder.

weber pumpbetong 0-4 mm c40/50

weber pumpbetong 0-4 mm c40/50

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong krävs.

Se alla produkter

Expanderbetong/Elementfog (13)

weber exm 715 expanderande köldbetong

weber exm 715 expanderande köldbetong

Expanderande betong 0-4 mm för skikttjocklekar 15-300 mm och nyttjande i klimat ner till -10°C. Produkten uppfyller kr..

weber exm 701 Expanderbruk

weber exm 701 Expanderbruk

Speciellt för tunna skikt 5-50 mm. Mycket god vidhäftning till stål.

weber exm 702

weber exm 702

Expanderbetong fin. Avsedd för undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, rä..

weber exm 703

weber exm 703

Expanderbetong grov. Lättflytande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk.

Se alla produkter

Injektering/förankring (5)

weber cembolt Ø 28 mm

weber cembolt Ø 28 mm

Cementpatron för permanent förankring av bultar och stänger i berg och betong. Ø 28 mm.

weber cembolt Ø 31 mm

weber cembolt Ø 31 mm

Cementpatron för permanent förankring av bultar och stänger i berg och betong. Ø 31 mm.

weber cembolt  Ø 35 mm

weber cembolt Ø 35 mm

Cementpatron för permanent förankring av bultar och stänger i berg och betong. Ø 35 mm.

Injekt 30 cement

Injekt 30 cement

Finmald cement för injekteringsarbeten.

Se alla produkter

Plintar (5)

weber betongplint 50

weber betongplint 50

Betongplintar med fasta stolpskor 2, 3 eller 4 tum, också justerbar i höjdled eller anpassad för parasoll.

weber betongplint 70

weber betongplint 70

Betongplintar med fasta stolpskor 2, 3 eller 4 tum, också justerbar i höjdled.

weber stolpsko 2 tum

weber stolpsko 2 tum

Med alternativa stolpskor blir Weber Betongplint mer flexibel. 2 tum.

weber stolpsko 3 tum

weber stolpsko 3 tum

Med alternativa stolpskor blir Weber Betongplint mer flexibel. 3 tum.

Se alla produkter

Betong övrigt (3)

weber demex

weber demex

Sten,- berg-, och betongspräckare

weber kantstenslim

weber kantstenslim

Klistrigt bruk för limning av kantsten m. m mot asfalt och betong.

weber.tec superflex 10

weber.tec superflex 10

Bitumen baserat tätskikt för tätning av byggnader mot tryckande vatten.

Se alla produkter

Sand/Stenkross (1)

weber danfogsand

weber danfogsand

Danfogsand har en hämmande effekt på ogräs som växer i fogar mellan plattor av betong eller naturstensbeläggningar.

Se alla produkter

Vägglagning/spackling (6)

weber väggspackel snabb fin 0-50

weber väggspackel snabb fin 0-50

Snabbindande specialcementbaserat lagningsbruk för skikt 0-50 mm. inomhus och utomhus.

weber betongspackel snabb

weber betongspackel snabb

Snabbhärdande spackelmassa för lagning och skarvspackling i skikt upp till 10 mm, samt håligheter och fördjupningar up..

weber lagningsmassa fin

weber lagningsmassa fin

För lagning av betongsår, skarvförskjutningar etc. Inomhus.

weber maxfix

weber maxfix

Avjämningar och utlagningar i tak och väggar, spackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, träfiberskivor m.m. K..

Se alla produkter