Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Produkter och system

Weber är Sveriges största tillverkare av torrbetongprodukter

Vårt betongsortiment sträcker sig från den enklaste standardbetongen för hemmafixaren till avancerade specialbetonger för t.ex. brobyggen och undervattensgjutningar. 

Produkter och system (1)

Betongsystem

Underhåll och reparation är viktigt för att ge betongen lång livslängd.

Se alla system

Betongsystem (1)

Balkongrenovering

Balkongrenovering

Weber Balkong ROT: Renovering av karbonatiseringsskador på balkonger, loftgångar och balkongskärmar.

Se alla system

Standardbetong (13)

weber cementbruk a

weber cementbruk a

Ger hög hållfasthet vid putsning/murning samt lagning på betongunderlag.

weber finbetong C32/40

weber finbetong C32/40

För gjutning i skikt 20-100 mm.

weber grovbetong C32/40

weber grovbetong C32/40

För gjutning av skikt större än 50 mm.

weber dry-mix 85

weber dry-mix 85

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten, mycket lämplig som utfyllnads- och grovavjämning vid t.ex. renoveri..

Se alla produkter

Cement/Bindemedel (7)

Byggcement

Byggcement

Byggcement är ett portlandcement som tillverkas i Skövde.

Anläggningscement

Anläggningscement

Lågalkalisk, sulfaresistent för kvalificerade arbeten, broar etc.

weber gullex murcement A

weber gullex murcement A

Universalbindemedel till mur- och putsbruk klasserna A-C.

weber kalkcement c

weber kalkcement c

Kalkcement C är ett bindemedel för blandning till puts- och murbruk tillsammans med ballast (sand) och vatten i högst ..

Se alla produkter

Reparationsbetong (17)

weber betoheft anl

weber betoheft anl

Korrosionsförhindrande och vidhäftningsförbättrande slamningsmassa. Anläggning.

weber lagningsbruk

weber lagningsbruk

För betongsår, skarvförskjutningar etc. Putsas och filtas. Ute - inne. Kornstorlek: 0-0,5 mm.

weber REP 05 betoheft

weber REP 05 betoheft

Korrosionsförhindrande och vidhäftningsförbättrande slamningsmassa.
Uppfyller kraven i EN 1504-4, Vidhäftning m..

weber mineralux 8270 betongfärg fin

weber mineralux 8270 betongfärg fin

Akryldispersionsbaserad betongfärg.

Se alla produkter

Sprutbetong (7)

weber rep 955 sprutbetong Anl 0-4 C100/300

weber rep 955 sprutbetong Anl 0-4 C100/300

Sprutbetong Anl 0-4 C100/300 för torrsprutning.

weber rep 960 tbs-bruk sh

weber rep 960 tbs-bruk sh

TBS Bruk är en torrbetong som kan levereras i flera olika typer. Används endast med Weber torrbetongsprutor, TBS 44 el..

weber rep 965 tbs-bruk anl

weber rep 965 tbs-bruk anl

TBS Bruk är speciellt utvecklat för att tillsammans med torrbetongsprutor vara ett högklassigt betongreparationskoncep..

weber sprutbetong vit 0-5 c100/300

weber sprutbetong vit 0-5 c100/300

Sprutbetong baserad på vitcement och vit ballast, för användning till torrsprutning

Se alla produkter

Pumpbetong (7)

weber Avjämning ute

weber Avjämning ute

Används för avjämning av betongunderlag och andra fasta underlag utomhus och i utsatta miljöer. Kan läggas för hand el..

weber undervattensbetong vinter

weber undervattensbetong vinter

Undervattensbetong vinter är mycket lämplig vid gjutningar under vatten och i skvalpzoner då låga temperaturer råder.

weber pumpbetong 0-4 mm c40/50

weber pumpbetong 0-4 mm c40/50

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong krävs.

weber rep 931 Pumpbetong 0-4 mm anl

weber rep 931 Pumpbetong 0-4 mm anl

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong krävs.
R..

Se alla produkter

Expanderbetong/Elementfog (13)

weber exm 701 Expanderbruk

weber exm 701 Expanderbruk

Speciellt för tunna skikt 5-50 mm. Mycket god vidhäftning till stål.

weber exm 702

weber exm 702

Expanderbetong fin. Avsedd för undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, rä..

weber exm 703

weber exm 703

Expanderbetong grov. Lättflytande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk.

weber exm 711 Expanderbetong snabb fin

weber exm 711 Expanderbetong snabb fin

Vid önskemål om snabb formlossning, 30-60 min. Skikt 15-100 mm. Klarar –10°C.

Se alla produkter

Injektering/förankring (5)

weber cembolt Ø 28 mm

weber cembolt Ø 28 mm

Cementpatron för permanent förankring av bultar och stänger i berg och betong. Ø 28 mm.

weber cembolt Ø 31 mm

weber cembolt Ø 31 mm

Cementpatron för permanent förankring av bultar och stänger i berg och betong. Ø 31 mm.

weber cembolt  Ø 35 mm

weber cembolt Ø 35 mm

Cementpatron för permanent förankring av bultar och stänger i berg och betong. Ø 35 mm.

Injekt 30 cement

Injekt 30 cement

Finmald cement för injekteringsarbeten.

Se alla produkter

Plintar (5)

weber betongplint 50

weber betongplint 50

Betongplintar med fasta stolpskor 2, 3 eller 4 tum, också justerbar i höjdled eller anpassad för parasoll.

weber betongplint 70

weber betongplint 70

Betongplintar med fasta stolpskor 2, 3 eller 4 tum, också justerbar i höjdled.

weber stolpsko 2 tum

weber stolpsko 2 tum

Med alternativa stolpskor blir Weber Betongplint mer flexibel. 2 tum.

weber stolpsko 3 tum

weber stolpsko 3 tum

Med alternativa stolpskor blir Weber Betongplint mer flexibel. 3 tum.

Se alla produkter

Betong övrigt (3)

weber demex

weber demex

Sten,- berg-, och betongspräckare

weber kantstenslim

weber kantstenslim

Klistrigt bruk för limning av kantsten m. m mot asfalt och betong.

weber.tec superflex 10

weber.tec superflex 10

Bitumen baserat tätskikt för tätning av byggnader mot tryckande vatten.

Se alla produkter

Sand/Stenkross (2)

weber danfogsand

weber danfogsand

Danfogsand har en hämmande effekt på ogräs som växer i fogar mellan plattor av betong eller naturstensbeläggningar.

weber torkad sand

weber torkad sand

Välgraderad, torkad, 0 - 4 mm mur- och putssand tagen ur vår produktion av torrbruk. weber torkad sand uppfyller krave..

Se alla produkter

Vägglagning/spackling (6)

weber väggspackel snabb fin 0-50

weber väggspackel snabb fin 0-50

Snabbindande specialcementbaserat lagningsbruk för skikt 0-50 mm. inomhus och utomhus.

weber betongspackel snabb

weber betongspackel snabb

Snabbhärdande spackelmassa för lagning och skarvspackling i skikt upp till 10 mm, samt håligheter och fördjupningar up..

weber lagningsmassa fin

weber lagningsmassa fin

För lagning av betongsår, skarvförskjutningar etc. Inomhus.

weber maxfix

weber maxfix

Avjämningar och utlagningar i tak och väggar, spackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, träfiberskivor m.m. K..

Se alla produkter