weber.floor 4040 combi rapid DR - Weber

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber - Saint-Gobain

weber.floor 4040 combi rapid DR

weber.floor 4040 combi rapid DR
weber.floor 4040 combi rapid DR

Egenskaper

 • Dammreducerad
 • Pastakonsistens
 • Lämplig för fallbyggnad
 • Lagning av håligheter
 • Finspackling av små ytor

Floor 4040 combi rapid DR är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen. Kornstorlek; 0,5 mm. Floor 4040 combi rapid DR är tredjepartskontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav. Floor 4040 combi rapid DR är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C25-F7 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

Floor 4040 rekommenderas för fallbyggnad och finspackling inomhus. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Underlag

 • Betong
 • Golvspånskiva
 • Sten/keramik
 • Golvgipsskiva

Lagring

12 månader i oöppnad hel säck under torra förhållanden.

Förpackning

15 kg säck med handtag

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Produktspecifikation  
Materialåtgång1,55 kg/mm och m ²Åtgångstal enligt GBR
Mixing
Härdtid
för gångtrafik30-60 min 
Min tjocklek0,5 mm 
Max tjocklek50 mm 
Rekommenderad skikttjocklek0,5-50 mm 
Användningsområde
För utomhusbrukNej 
För inomhusbrukJa 
DammreduceradJa 
Vattenbehov3,3-3,6 liter per 15 kg säck vid byggspackling
3,6-4,2 liter per 15 kg säck vid finspackling
 
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassC25EN 13813
28 dygnMedelvärde 34 MPaEN 13892-2
28 dygnMedelvärde 34 MPaEN 13892-2
Böjdraghållfasthet
BöjdraghållfasthetF7EN 13813
28 dygnMedelvärde 9 MPaEN 13892-2
Avnötning
Krympning
28 dygn< 1,0 mm/mEN 13454-2
Fysikaliska egenskaper
Rekommenderad vattenhalt22-28 % 
Användningstidca 5-15 min 
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (vid tjocklek 1-50 mm)EN 13892-7
Tekniska godkännanden
P-märkning klassP3 

Instruktioner

Blandning

Floor 4040 blandas enligt följande: Tillsättning med 22–24 % vatten (3,3-3,6 liter per 15 kg säck) av torrbrukets vikt vid byggspackling och 24-28% vatten (3,6-4,2 liter per 15 kg säck) vid finspackling (0,5-1mm). Blandningen utförs med vispförsedd borrmaskin eller mixer, i minst 2 minuter, till en pastaliknande konsistens. Färdigblandad massa är arbetbar i ca 5-15 minuter beroende avsedd användning. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets ytdraghållfasthet skall överstiga 0,5 MPa vid finspackling och 0,8 MPa vid tjockare skikt . Underlaget kan med fördel primas med Floor 4716, men det är inte ett absolut krav. Se särskilt produktblad för Floor 4716. Temperatur i lokal och underlag skall vara mellan +10 °C och +25 °C.

Applicering

Den färdigblandade massan fördelas på golvet med en slät stålspackel. Eventuell finjustering i form av slipning, sickling eller ytterligare finspackling kan utföras så snart massan hårdnat tillräckligt. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Efterbehandling

Floor 4040 är gångbar efter ca 30 – 60 minuter. Före golvläggning skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i AMA Hus. Floor 4040 är beläggningsbar efter ca 2 timmar, förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85% RF. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med +20 °C, 50 % RF och visst luftombyte.

Praktiska tips

Verktyg och maskiner rengörs från färskt material med vatten. Hårdnat material måste avlägsnas mekansikt.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten och kroppsväskor. För skyddsutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdant material utgör ingen fara för miljö. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

12 månader i oöppnad hel säck under torra förhållanden.

Kvalitetskontroll

Produkten är  P-märkt, enligt SP/SITACs krav för P-märkning av golvavjämningsmassor och CE-märkt, se bilagor godkännandebevis för P-märkning samt CE-deklaration.

P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls.  Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

 • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
 • Lukttest med krav på upplevd lukt.
 • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
 • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
 • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

1