weber.floor 4033 super flow DR - Weber

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber - Saint-Gobain

weber.floor 4033 super flow DR

weber.floor 4033 super flow DR
weber.floor 4033 super flow DR

Egenskaper

Floor 4033 Super Flow Fibre DR är ett självutjämnande fiberförstärkt dammreducerat finspackel med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Kornstorlek: 0,5 mm. Produkten är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav. Floor 4033 är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C20-F6 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

Floor 4033 Super Flow Fibre DR rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1 – 10 mm. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Underlag

  • Betong
  • Golvspånskiva
  • Sten/keramik
  • Golvgipsskiva
  • Leca-bjälklag

Lagring

9 månader i tät oöppnad förpackning som lagrats i torra utrymmen.

Förpackning

20kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,6 kg/mm och m ²  
Härdtid
för gångtrafik Ca 2-3 tim  
Max tjocklek 10 mm  
Rekommenderad skikttjocklek 1-10 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Dammreducerad    
Vattenbehov 4,8-5,2 liter per 20 kg säck  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C20 EN 13813
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F6 EN 13813
Avnötning
Utflyt
Flytförmåga 250-265 mm weber standard metod 99:03 (ring 35x68 mm)
Flytförmåga 155-170 mm Enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Fysikaliska egenskaper
Rekommenderad vattenhalt 24-26 %  
Användningstid ca 20 min  
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klass RWFC 250 (vid tjocklek 1-10 mm) tidig mattläggning EN 13892-7

Instruktioner

Blandning

Floor 4033 blandas med vatten 4,8 - 5,2  liter (24-26%) per säck om 20 kg. Blandningen utförs med vispförsedd borrmaskin eller mixer i minst 2 minuter till en klumpfri massa . Blandarpump kan också användas. Färdigblandad massa är arbetbar i ca 20 minuter. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets ytdraghållfasthet skall överstiga 0,5 MPa. Betongunderlag primas med Floor 4716 som spädes med tre delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna i produktbladet för primern. Temperatur i lokal och underlag skall vara mellan +10 °C och +25 °C.

Applicering

Vid skikt, 1–2 mm används slät spackel. Vid 2-10 mm skikt används tandad spackel eller piggroller. Eventuell finjustering i form av slipning eller ytterligare finspackling kan utföras så snart massan hårdnat tillräckligt.

Efterbehandling

Floor 4033 är gångbar efter ca 2 – 3 timmar. Före mattläggning skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i AMA Hus. Floor 4033 är mattläggningsbar efter ca 1 dygn, förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85% RF och att den underliggande konstruktionen är uttorkad enligt aktuellt uttorkningskrav. Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat om 20 °C, 50% RF och ett visst luftombyte.

Praktiska tips

Verktyg och maskiner rengörs från färskt material med vatten. Hårdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten och kropssvätskor. För skyddsutrustning och övriga skkyddsföreskrifter, se säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

9 månader i tät oöppnad förpackning som lagrats i torra utrymmen.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

1