weber.floor 4032 super flow rapid DR - Weber

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber - Saint-Gobain

weber.floor 4032 super flow rapid DR

weber.floor 4032 super flow rapid DR
weber.floor 4032 super flow rapid DR

Egenskaper

  • Väldigt bra flytegenskaper
  • Pumpbar
  • Tidigt belägningsbar - 3 timmar
  • Dammreducerad
  • Skikttjocklek 1-10 mm

Floor 4032 Super Flow Rapid DR är ett självutjämnande dammreducerat finspackel med mycket snabbt hårdnande speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Öppentiden är kort. Kornstorlek < 0,5 mm. Floor 4032 är tredjepartskontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut , P-märkt och CE-märkt samt uppfyller AMA Hus:s krav. Floor 4032 är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C35-F10 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

Floor 4032 Fine Flow Rapid rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1 – 10 mm där önskemål finns om en tidig ytbeläggning. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Underlag

Betong
Golvspånskiva
Sten/keramik
Golvgipsskiva
Lecabjälklag

Lagring

6 månader i tät oöppnad förpackning som lagrats i torra utrymmen.

Förpackning

20 kg säck
640 kg per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Produktspecifikation
Materialåtgång1,6 kg/mm och m²Åtgångstal enligt GBR branschstandard
Mixing
Härdtid
för gångtrafik1-2 tim 
Rekommenderad skikttjocklek1-10 mm 
Användningsområde
För utomhusbrukNej 
DammreduceradJa 
Vattenbehov4,8-5,0 liter per 20 kg säck 
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassC35EN 13892-2
28 dygnMedelvärde 44 MPaEN 13892-2
Böjdraghållfasthet
BöjdraghållfasthetF10EN 13813
28 dygnMedelvärde 14 MPaEN 13892-2
Vidhäftning
Vidhäftning 28 dygn1,5 MPaEN 13813
Ytdraghållfasthet
Ytdraghållfasthet 28 dygn> 1,5 MPaGBR Branschstandard
Krympning
28 dygn< 0,5 mm/mEN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga250-265 mmweber standard metod 99:03 (ring 35x68 mm)
Flytförmåga150-170 mmEnligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass

A2fl-s1

EN 13501-1
Rekommenderad vattenhalt24-25 % 
Emissionsvärden:
Ammoniak 1 dygn< 5 µg / m², h (28 dygn) 
Formaldehyd 1 dygn< 5 µg / m², h (28 dygn) 
TVOC 28 dygn< 200 µg / m², h 
TVOC sammansatta konstr 26 vkvot testprov/ref.prov <0,3 
AnvändningstidCa 15 min 
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (vid tjocklek 0-10 mm) tidig mattläggning - RWFC 450, uttorkning 1 vecka för 10 mmEN 13892-7
Tekniska godkännanden
P-märkning klassP1/P3 - se även bilaga 

 

Instruktioner

Blandning

Floor 4032 blandas med 4,8 - 5,0 liter vatten (24-25%) per 20 kg säck. Blandningen utförs med vispförsedd borrmaskin eller mixer i minst 2 minuter. Blandarpump kan också användas. Färdigblandad massa är arbetbar i ca 15 minuter. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets ytdraghållfasthet skall överstiga 0,8 MPa. Betongunderlag primas med Floor 4716 spädd med tre delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna Floor 4716 Primers produktdatablad. Temperatur i lokal och underlag skall vara mellan +10°C och +25°C.

Applicering

Vid skikt 1–2 mm används slät spackel. Vid skikt 2-10 mm används tandad spackel eller piggroller. Eventuell finjustering i form av slipning eller ytterligare finspackling kan utföras så snart massan hårdnat tillräckligt.

Efterbehandling

Floor 4032 är gångbar efter ca 1- 2 timmar. Före mattläggning skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i AMA Hus. Floor 4032 är mattläggningsbar efter ca 3 timmar, förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85% RF och att underliggande konstruktion är uttorkad enligt aktuellt uttorkningskrav. Floor 4032 kan i skikttjocklek 3-10 mm även beläggas med limmad parkett förutsatt en minsta torktid om ett dygn. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med +20 °C, 50% RF och visst luftombyte.

Observera

Ska produkten beläggas med plastmatta, linoleummatta eller gummimatta i konstorsmiljö, sjukhusmiljö eller liknande miljöer rekommenderas en minska skikttjocklek om 2 mm.

Miljö Säkerhet

Lagring

6 månader i tät oöppnad förpackning som lagrats i torra utrymmen.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

1