weber.floor 4031 super flow DR - Weber

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber - Saint-Gobain

weber.floor 4031 super flow DR

weber.floor 4031 super flow DR
weber.floor 4031 super flow DR

Egenskaper

 • Väldigt bra flytegenskaper
 • Pumpbar
 • Beläggningsbar efter ett dygn
 • Dammreducerad
 • 1-10 mm skikttjocklek

Floor 4031 Super Flow DR är ett självutjämnande dammreducerat finspackel med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Kornstorlek

Allmänt

Användningsområde

Floor 4031 Super Flow DR rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1 – 10 mm. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Underlag

 • Betong
 • Golvspånskiva
 • Sten/keramik
 • Golvgipsskiva
 • Leca-bjälklag

Lagring

6 månader i tät oöppnad förpackning som lagrats i torra utrymmen.

Förpackning

20 kg säck
640 kg per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Produktspecifikation
Materialåtgång1,6 kg/mm och m²Åtgångstal enligt GBR-branschstandard
Kornstorlek< 0,5 mm 
Härdtid
för gångtrafikCa 2-3 tim 
Max tjocklek10 mm 
Rekommenderad skikttjocklek1-10 mm 
Användningsområde
För utomhusbrukNej 
För inomhusbrukJa 
DammreduceradJa 
Vattenbehov4,8-5,2 liter per 20 kg säck 
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassC20EN 13813
28 dygnMedelvärde 35 MPaEN 13892-2
Böjdraghållfasthet
BöjdraghållfasthetF6EN 13813
28 dygnMedelvärde 7,5 MPaEN 13892-2
Ytdraghållfasthet
Ytdraghållfasthet> 1,2 MPaGBR Branschstandard
Krympning
28 dygn< 0,50 mm/mEN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga250-265 mmweber standard metod 99:03 (ring 35x68 mm)
Flytförmåga155-170 mmEnligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Rekommenderad vattenhalt24-26 % 
Användningstidca 20 min 
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper / BrandklassA2fl s1EN 13501-1
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (vid tjocklek 1-10 mm)EN 13892-7
Tekniska godkännanden
P-märkning klassP3 

Instruktioner

Blandning

Floor 4031 blandas med vatten 4,8 - 5,2  liter (24-26%) per säck om 20 kg. Blandningen utförs med vispförsedd borrmaskin eller mixer i minst 2 minuter till en klumpfri massa . Blandarpump kan också användas. Färdigblandad massa är arbetbar i ca 20 minuter. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets ytdraghållfasthet skall överstiga 0,5 MPa. Betongunderlag primas med Floor 4716 som spädes med tre delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna i produktbladet för primern. Temperatur i lokal och underlag skall vara mellan +10 °C och +25 °C.

Applicering

Vid skikt, 1–2 mm används slät spackel. Vid 2-10 mm skikt används tandad spackel eller piggroller. Eventuell finjustering i form av slipning eller ytterligare finspackling kan utföras så snart massan hårdnat tillräckligt.

Efterbehandling

Floor 4031 är gångbar efter ca 2 – 3 timmar. Före mattläggning skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i AMA Hus. Floor 4031 är mattläggningsbar efter ca 1 dygn, förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85% RF och att den underliggande konstruktionen är uttorkad enligt aktuella uttorkningskrav. Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat om 20 °C, 50% RF och ett visst luftombyte.

Praktiska tips

Verktyg och maskiner rengörs från färskt material med vatten. Hårdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

Observera

När produkten ska beläggas med plastmatta, linoleummatta eller gummimatta i kontorsmiljö, sjukhusmiljö eller liknande miljöer rekommenderas en minsta tjocklek om 2 mm.

Miljö Säkerhet

Lagring

6 månader i tät oöppnad förpackning som lagrats i torra utrymmen.

Kvalitetskontroll

Produkten är  P-märkt, enligt SP/SITACs krav för P-märkning av golvavjämningsmassor och CE-märkt, se bilagor godkännandebevis för P-märkning samt CE-deklaration.

P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls.  Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

 • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
 • Lukttest med krav på upplevd lukt.
 • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
 • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
 • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

1