Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber - Saint-Gobain

Weber Serporoc

Egenskaper

  • Mineraliskt tjockputssystem
  • För fasader i tuff miljö

Allmänt

Användningsområde

Serporoc fasadsystem är ett modifierat enstegstätat, dränerat putssystem för både nyproduktion och renovering.

Systembeskrivning

Serporoc Fasadsystem är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem på en väldränerad mineralull, med en tjocklek 50-200 mm. Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Underlag

Samtliga underlag i både nyproduktion och renovering.Obs! Vindskyddsskivan som isoleringen monteras mot får ej innehålla kartongpapp.

Ingående komponenter

  • weber.therm 340 underlagsbruk
  • weber.therm 342 fasadbruk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Applicera weber.therm 340 underlagsbruk så att armeringsnätet är helt omslutet av bruk, minst 10mm tjocklek (ca 20 kg/m2). Eventuella små ojämnheter i underlaget tas upp med underlagsbruket inte med fasadbruket. Bruket avdras med rätkäpp. Se till att ytan blir lämplig i sinstruktur för nästa putsskikt.Fönstersmygar grundas noggrant, detta underlättar putsningen av följande skikt. weber.therm 340 underlagsbruk ska hållas fuktig i minst 3 dygn för att reglera sugningen för efterföljande putsskikt och säkerställa härdningsprocessen.  Använd slang med finspridarmunstycke.Andra grovputsningspåslaget
weber.therm 342 fasadbruk appliceras normalt 3 dygn efter att puts med underlagsbruket har avslutats. Förfukta grundningen, använd slang med finspridarmunstycke, dock inte så att fritt vatten rinner på ytan. Applicera weber.therm 342 fasadbruk ca 8-10 mm (ca 20 kg/m2), dock inte tjockare än första grovpåslaget. Drag av putsen med rätkäpp. Det är viktigt att den bearbetade grovputsen är helt fri från sprickor och ojämnheter. Se till att ytan blir lämplig i sin struktur för nästa skikt, enligt rekommendationerna nedan.

Praktiska tips

Eftersom underlaget (mineralull) inte suger fukt, ska man när putsning sker vid kall och fuktig väderlek täcka in fasaden och värma upp så att putsskiktet torkar. Putsskiktet får inte utsättas för frost. Vid uppvärmning blir den relativa luftfuktigheten låg, varför eftervattning krävs.Puts eller färger ska inte användas vid temperatur under +5°C.

Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisning och produktblad.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.