Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber - Saint-Gobain

Produkter och system

Weber är Sveriges största tillverkare av torrbetongprodukter

Vårt betongsortiment sträcker sig från den enklaste standardbetongen för hemmafixaren till avancerade specialbetonger för t.ex. brobyggen och undervattensgjutningar. 

Produkter och system (1)

Betongsystem

Underhåll och reparation är viktigt för att ge betongen lång livslängd.

Se alla system

Betongsystem (1)

Balkongrenovering

Balkongrenovering

Weber betongsystem: Renovering av karbonatiseringsskador på balkonger, loftgångar och balkongskärmar.

Se alla system

Standardbetong (13)

weber anläggningsbruk universal K20

weber anläggningsbruk universal K20

För mycket hög hållfasthet i murning, putsning samt lagning på betongunderlag.

weber cementbruk a

weber cementbruk a

Ger hög hållfasthet vid putsning/murning samt lagning på betongunderlag.

weber cementbruk a pumpbar

weber cementbruk a pumpbar

Ger hög hållfasthet vid putsning/murning samt lagning på betongunderlag.

weber cementbruk a anl

weber cementbruk a anl

För mycket hög hållfasthet i murning, putsning samt lagning på betongunderlag.

Se alla produkter

Cement/Bindemedel (7)

Anläggningscement

Anläggningscement

Lågalkalisk, sulfaresistent för kvalificerade arbeten, broar etc.

Byggcement

Byggcement

För alla vanliga gjutningsarbeten.

Ny

weber gullex murcement A

weber gullex murcement A

Universalbindemedel till mur- och putsbruk klasserna A-C.

weber kalkcement c

weber kalkcement c

Kalkcement C är ett bindemedel för blandning till puts- och murbruk tillsammans med ballast (sand) och vatten i högst ..

Se alla produkter

Reparationsbetong (21)

weber betoheft anl

weber betoheft anl

Korrosionsförhindrande och vidhäftningsförbättrande slamningsmassa. Anläggning.

weber REP 05 betoheft

weber REP 05 betoheft

Korrosionsförhindrande och vidhäftningsförbättrande slamningsmassa.
Uppfyller kraven i EN 1504-4, Vidhäftning m..

Ny

weber carbocath® 680

weber carbocath® 680

Anodmassa Grå

weber carbocath® 685

weber carbocath® 685

Anodmassa Vit

Se alla produkter

Sprutbetong (7)

weber rep 955 sprutbetong Anl 0-4 C100/300

weber rep 955 sprutbetong Anl 0-4 C100/300

Sprutbetong Anl 0-4 C100/300 för torrsprutning.

weber rep 960 tbs-bruk sh

weber rep 960 tbs-bruk sh

TBS Bruk är en torrbetong som kan levereras i flera olika typer. Används endast med Weber torrbetongsprutor, TBS 44 el..

weber rep 965 tbs-bruk anl

weber rep 965 tbs-bruk anl

TBS Bruk är speciellt utvecklat för att tillsammans med torrbetongsprutor vara ett högklassigt betongreparationskoncep..

weber sprutbetong c100/300 0-8 mm anl

weber sprutbetong c100/300 0-8 mm anl

Baserad på anläggningscement. Sprutbetongen är i första hand avsedd för betongsprutning med torrsprutmetoden.

Se alla produkter

Pumpbetong (6)

weber pumpbetong  0-4 mm c24/30

weber pumpbetong 0-4 mm c24/30

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där en pumpbar ytbetong i angiven hållfasthetsklass krävs.

weber pumpbetong 0-4 mm c40/50

weber pumpbetong 0-4 mm c40/50

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong krävs.

weber pumpbruk 0-2 mm c16/20

weber pumpbruk 0-2 mm c16/20

Används till betonglagnings- och putsningsarbeten där ett pumpbart cementbruk i angiven hållfasthetsklass krävs.

weber rep 931 Pumpbetong 0-4 mm anl

weber rep 931 Pumpbetong 0-4 mm anl

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong krävs.

Se alla produkter

Expanderbetong/Elementfog (14)

weber exm 701 Expanderbruk

weber exm 701 Expanderbruk

Speciellt för tunna skikt 5-20 mm. Mycket god vidhäftning till stål.

weber exm 702

weber exm 702

Expanderbetong fin. Avsedd för undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, rä..

weber exm 703

weber exm 703

Expanderbetong grov. Lättflytande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk.

weber exm 711 Expanderbetong snabb fin

weber exm 711 Expanderbetong snabb fin

Vid önskemål om snabb formlossning, 30-60 min. Skikt 15-100 mm. Klarar –10°C.

Se alla produkter

Injektering/förankring (8)

weber cembolt Ø 28 mm

weber cembolt Ø 28 mm

Cementpatron för permanent förankring av bultar och stänger i berg och betong. Ø 28 mm.

weber cembolt Ø 31 mm

weber cembolt Ø 31 mm

Cementpatron för permanent förankring av bultar och stänger i berg och betong. Ø 31 mm.

weber cembolt  Ø 35 mm

weber cembolt Ø 35 mm

Cementpatron för permanent förankring av bultar och stänger i berg och betong. Ø 35 mm.

weber injekt 0-1 mm c 100/100

weber injekt 0-1 mm c 100/100

Används för injektering och utfyllnad av större sprickor eller hålrum.

Se alla produkter

Plintar (5)

weber betongplint 50

weber betongplint 50

Betongplintar med fasta stolpskor 2, 3 eller 4 tum, också justerbar i höjdled eller anpassad för parasoll.

weber betongplint 70

weber betongplint 70

Betongplintar med fasta stolpskor 2, 3 eller 4 tum, också justerbar i höjdled.

weber stolpsko 2 tum

weber stolpsko 2 tum

Med alternativa stolpskor blir Weber Betongplint mer flexibel. 2 tum.

weber stolpsko 3 tum

weber stolpsko 3 tum

Med alternativa stolpskor blir Weber Betongplint mer flexibel. 3 tum.

Se alla produkter

Betong övrigt (3)

weber demex

weber demex

Sten,- berg-, och betongspräckare

weber kantstenslim

weber kantstenslim

Klistrigt bruk för limning av kantsten m. m mot asfalt och betong.

weber.tec superflex 10

weber.tec superflex 10

Bitumen baserat tätskikt för tätning av byggnader mot tryckande vatten.

Se alla produkter

Vägglagning/spackling (6)

weber betongspackel snabb

weber betongspackel snabb

Snabbhärdande spackelmassa för lagning och skarvspackling i skikt upp till 10 mm, samt håligheter och fördjupningar up..

weber lagningsmassa fin

weber lagningsmassa fin

För lagning av betongsår, skarvförskjutningar etc. Inomhus.

weber maxfix

weber maxfix

Avjämningar och utlagningar i tak och väggar, spackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, träfiberskivor m.m. K..

weber vägglagning snabb grov 5-100

weber vägglagning snabb grov 5-100

Specialcementbaserat snabbindande lagningsbruk för väggar och tak av betong, murverk och puts, inomhus.

Se alla produkter